Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas PSR ģerbonis
Kūrorta svētki Jūrmalā
Rīgas emblēma
Latvijas PSR himna
Latvijas PSR karogs

Politiskās attiecības


1940-1990

Latvijas PSR   (LPSR) 

PSRS administratīvi teritoriāla vienība, ko tā ieguva 1940.5.VIII sakarā ar Latvijas aneksiju. Pēc Latvijas iekļaušanas PSRS Latvijas Republikas pilsoņiem tika izdotas PSRS pases un viņi, neprasot personas piekrišanu, kļuva par PSRS pilsoņiem (pilsonība).

Latvijas PSR bija viena no 15 PSRS savienotajām republikām. Saskaņā ar 1950.g. administratīvo reformu tika mainīts Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. 80. gados tika iedalīti 26 rajoni un 7 republikas pakļautības pilsētas (Rīga - galvaspilsēta, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils). Saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju (1940.25.VIII, jauna konstitūcija - 1978) augstākais valsts varas orgāns bija Augstākā Padome, bet izpildvara piederēja Ministru Padomei. Vietējie varas orgāni bija rajonu, pilsētu un ciemu darbaļaužu (no 1978.g. - tautas) deputātu padomes. Pirmās vietējo padomju vēlēšanas pēc padomju vēlēšanu sistēmas notika 1948.18.I. Paralēli šīm institūcijām rajonos un pilsētās darbojās Latvijas kompartijas komitejas, kas vadīja un kontrolēja vietējo padomju un izpildkomiteju darbību.

Latvijas PSR bija savs ģerbonis (apstiprināja 1940.6.IX), karogs un himna. 1940.6.IX Latvijas Republikas Valsts karogs tika nomainīts ar Latvijas PSR karogu: sarkans ar sirpi un āmuru un abreviatūru "LPSR" augšējā stūrī pie kāta. 1953 I šo karogu nomainīja cits - uz tā, tāpat kā uz PSRS un visu savienoto republiku karogiem, bija attēlots sirpis, veseris un piecstaru zvaigzne. LPSR karoga apakšā bija 2 baltas un 2 zilas viļņveida joslas.

1945 VII tika apstiprināta LPSR himna (F.Rokpeļņa un J.Vanaga vārdi, A.Liepiņa mūzika).

Šai zemē visdārgākā mēs brīvību guvām,

Te paaudžu paaudzēm laimīgām dzimt,

Te šalc mūsu jūra, te zied mūsu druvas,

Te skan mūsu pilsētas, Rīga te dimd.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,

Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Mēs cēlāmies, verdzības važas lai rautu,

Par gadsimtu cīņām ik vieta vēl teic.

Vien biedros ar diženās Krievzemes tautu

Mēs kļuvām par spēku, kas naidnieku veic.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,

Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Par Ļeņina ceļu uz laimi un slavu

Ar Staļinu sirdī mēs iesim mūždien.

Mēs sargāsim Padomju Tēvzemi savu

Līdz pēdējai asiņu lāsei ikviens.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,

Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,

Spoža lai padomju vainagā mirdz!

50. gadu beigās vārdus "Ar Staļinu sirdī mēs..." nomainīja ar - "Ar Oktobra karogu...".

LPSR oficiālā simbolika pastāvēja līdz 1990.15.II, kad Latvijas PSR Augstākā Padome par oficiālo valsts simboliku atzina sarkanbaltsarkano karogu, 1921 apstiprināto Valsts ģerboni un himnu "Dievs, svētī Latviju" (Valsts himna).

Saskaņā ar 1990.4.V Neatkarības deklarāciju Latvijas valstij tika atjaunots oficiālais nosaukums - Latvijas Republika. 1991 VIII Latvijas Republika kļuva par suverēnu valsti (Latvijas Republikas neatkarības atgūšana).

Izmantotā literatūra:

  1. Stradiņš J. Trešā Atmoda. R., 1992.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012