Atbildes, kuras tu meklē
Mazās ģildes vecā ēka
Mazās ģildes ēka. 20.gs. sākums

Saimnieciskā dzīve
Likumdošana un tiesības
Iedzīvotāju sociālie slāņi
Kultūra
Pilsētas un novadi


14-20.gs.

Mazā ģilde

Amatu jeb cunftu meistaru apvienība. Izveidojās Rīgā 14.gs. vidū pēc Svētā Krusta un Trīsvienības brālības sašķelšanās. Mazās ģildes biedri varēja būt tikai amata meistari - darbnīcu īpašnieki. Pieaugot meistaru skaitam, izveidojās iedalījums pa amatiem jeb cunftēm. Mazā ģilde monopolizēja amatniecību pilsētā. Senākā Rīgas amatnieku šrāga (statūti) ir 1360 Rīgas rātes apstiprinātie zeltkaļu amata statūti. 17.gs. 2.pusē pēc Mazās ģildes parauga amatnieku apvienības nodibinājās arī Cēsīs un Liepājā, 18.gs. - Liepājā, bet 20.gs. Jelgavā, Kuldīgā un Ventspilī. Mazās Ģildes tiesiskie uzdevumi precizēti 1589. Pēc 1877, kad Baltijā stājās spēkā Krievijas Pilsētu nolikums (1870), Mazā ģilde zaudēja tiesisko nozīmi un saglabājās kā brīvprātīga amatnieku organizācija līdz 1936, kad tika izveidota amatniecības kamera.

Mazās ģildes sanāksmju ēka atrodas Rīgā, Amatu ielā 3/5. Vecais nams, domājams, celts 14.gs., vēlāk vairākkārt pārbūvēts. Tagadējā ēka ar bagātīgi rotātiem interjeriem un logos iebūvētām vitrāžām celta 1864-1866 pēc J.D.Felsko projekta, pilnīgi nojaucot veco ēku. Ēkas fasādē atrodas Jāņa Kristītāja - Mazās ģildes patrona, skulptūra.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012