Atbildes, kuras tu meklē
Krievijas un Vācijas karaspēku pozīcijas
Piemiņas zīme Nāves salā
Nāves sala
Latviešu strēlnieki Nāves salā

Kari un nemieri


1916 - 1917

Nāves sala

1. pasaules kara kaujas vieta- ~2km² pussala Daugavas kreisajā krastā ~3,5km uz R no Ikšķiles dzelzceļa stacijas. 1916 III 3.Kurzemes un 2.Rīgas latviešu strēlnieku bataljonu norīkoja palīgā krievu vienībām aizstāvēt šo nelielo placdarmu, ko Krievijas karaspēks 1915.g. rudenī, atkāpjoties uz Daugavas labo krastu, bija saglabājis. Nocietinājumi tika intensīvi apšaudīti dienu un nakti. Aizstāvju vienības mainījās ik pa trim nedēļām. 1916.25.IX/8.X, kad pozīcijās atradās krievu vienības, sākās jauns vācu uzbrukums, kurā pirmoreiz šajā karā pielietoja indīgās gāzes. Saindējās ~ 1,4 tūkst. karavīru, jo nebija gāzmasku. Steidzami palīgā tika pārcelti latviešu strēlnieki. Kaut arī viņiem bija izdalītas gāzmaskas, tomēr pilnīgi no saindēšanās tās nepasargāja. Aizsargājot šo placdarmu, krita lielākā daļa cīnītāju (abi bataljoni zaudēja 167 kritušo), tāpēc strēlnieki šo vietu nosauca par Nāves salu. Placdarma aizstāvēšanā latviešu strēlnieki piedalījās līdz 1916 X, bet krievu karaspēka vienības līdz 1917 VII, kad pēc virspavēlnieka rīkojuma vienības atkāpās un šo ilgi aizstāvēto placdarmu, kam nebija militāras nozīmes, atdeva pretiniekam.

Nāves salā kritušajiem 1924 tika uzcelts piemineklis (arhit. E.Laube)

Izmantotā literatūra:

  1. Bērziņš V. Latvija pirmā pasaules kara laikā. R., 1987
  2. Latviešu strēlnieki - drāma un traģēdija. R., 1995.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012