Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas


1946-1985

Nacionālā politika

Latvijas PSR īstenotās nacionālās politikas pamatā bija PSKP ideoloģiskā tēze par vienotu padomju tautu. Faktiski tas nozīmēja piespiedu pārkrievošanu. Krievu tauta tika uzskatīta par citu PSRS tautu vecāko brāli. Līdz ar to krievi un krievu valoda arī Latvijā ieguva priviliģētu stāvokli. Latviešu valoda tika izstumta no valsts un iestāžu oficiālās lietvedības. Latviešu skolās krievu valodai tika palielināts stundu skaits, tika sagrauta latviešu nacionālā skola, slēdza arī visas etnisko minoritāšu skolas. Krasi samazinājās iespēja iegūt augstāko izglītību latviešu valodā. Kaut arī nacionālā kultūra turpināja attīstīties, tās iespējas paust latviskās kultūras vērtības pasaulē maksimāli sašaurinājās.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012