Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve
Kultūra


4 - 3.gt. pr. Kr.

Narvas kultūra

Agrā un vidējā neolīta arheoloģiskā kultūra nosaukta pēc Narvas apmetnes Igaunijas ZA. Izplatīta Igaunijas un Latvijas teritorijā, Ladogas ezera D piekrastē, Baltkrievijas un Lietuvas Z apgabalos. Veidojusies uz vēlā mezolīta arheoloģisko kultūru pamata. Kultūrai ir vairāki lokāli varianti. Latvijas teritorijas A daļā tai raksturīga Osas tipa keramika, bet R daļā kā īpašs lokāls rietumu variants - Sārnates tipa keramika. Šai kultūrai raksturīgie rīki darināti gk. no kaula un raga. Plašāk pētītās šai kultūrai piederīgo dzīvesvietas ir Osas apmetne un Zvidzes apmetnes (neolīta slāņi), Latvijas rietumos - Sārnates apmetne.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012