Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas eiro monēta
500 latu
50 Latvijas rubļu

Saimnieciskā dzīve


1990-2014

Naudas reforma

Latvijas Republikas AP 1990.30.VII pieņēma lēmumu Par Latvijas Republikas naudas sistēmas izveidošanas programmu. Pāreja uz jauno naudu - latu notika pakāpeniski. 1992.7.V tika laista apgrozībā pagaidu nauda - Latvijas rublis (LVR). Neilgu laiku tas pastāvēja vienlaikus ar bij. PSRS rubli (attiecībā 1:1), bet no 1992.20.VII LVR Latvijā kļuva par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli.

1993.5.III apgrozībā laida Latvijas Republikas jauno naudu - latu (1 lats : 200 LVR). Līdz 18.X, kad no apgrozības izņēma LVR, kā maksāšanas līdzekļi bija derīgas abas naudas. Kopš 1993 VI ārzemju valūtu kursu Latvijas Banka nosaka latos.

Lats ir kļuvis par vienu no stabilākajām valūtām Austrumeiropā. Tā vērtība ir piesasitīta Starptautiskajam valūtu grozam (SDR), ko veido pasaules stabilāko ekonomiku valstis, nevis vienai valūtai. 2002.g. novembrī lata kurss bija 1,65 USD, 1,05 GBP un 1,65 EUR. Eiro ir Eiropas Savienības (ES) vienotā valūta, kas bezskaidras naudas veidā tika ieviesta 1999. gada 1. janvārī Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS) jeb eiro zonas valstīs.

2004. gada 1. maijā Latvijas iestājas Eiropas Savienībā un uzsāka priekšdarbus, lai pievienotos eiro zonai. 2014. gada 1. janvārī Latvija kļuva par līdzvērtīgu eiro zonas dalībnieci. Par Latvijas naudu kļuva eiro - otrā nozīmīgākā pasaules valūta (eiro tiek veikti 40% globālo tirdzniecības darījumu un glabāti 25% ārvalstu valūtu rezervju pasaulē). Latus pret eiro pēc Latvijas Bankas līdzšinējā un Eiropas Savienības valstu neatsaucami fiksētā kursa - 0.702804 lati par eiro (1 lats = 1.42 eiro) un bez komisijas maksas Latvijas Bankā varēs apmainīt mūžīgi un neierobežotā apjomā.

Izmantotā literatūra:

  1. Ducmane K., Vēciņa Ē. Nauda Latvijā. R., 1996.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012