Atbildes, kuras tu meklē
Dž.Armitsteds

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības
Pilsētas un novadi


1786-1797; 1892-1934

Pilsētas galva

Pilsētas pašvaldības augstākā amatpersona. Vietniecības laikā Rīgā par pirmo pilsētas galvu 1786X ievēlēja Lielās ģildes eltermani H. Štrauhu (vispār Rīga pirmo vēlēto pilsētas galvu ieguva 1778.3.IV vēl Rīgas guberņas laikos). Pilsētas galvas pirmais uzdevums bija sarīkot pārējo pašvaldības institūciju vēlēšanas. Amatu likvidēja 1797, 1892 atjaunoja, bet ar ierobežotām tiesībām un valsts noteiktu algu. 1778-1914 Rīgā pavisam valdījuši 5 pilsētas galvas. 1934 šo vēlēto amatu atcēla, pilsētas galvu pārdēvēja par lielvecāko un turpmāk to iecēla ministru kabinets uz nenoteiktu laiku.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012