Atbildes, kuras tu meklē
Rīgas namnieku zīmogs. 1226

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas
Pilsētas un novadi


13.-14.gs.

Rīgas komūna

Rīgas pilsoņu kopums, ko 13. gs. veidoja vietējās izcelsmes iedzīvotāji - lībieši, sēļi, kurši, latgaļi, zemgaļi un no Vācijas (visbiežāk Lībekas) ieceļojušie amatnieki un tirgotāji. Reizē ar ieceļotājiem Rīgā ienāca viņu valoda un kultūra. Pilsētas saimniecisko, ārpolitisko un iekšpolitisko jautājumu izlemšanā bieži noteicošā loma bija Rīgas komūnai.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012