Atbildes, kuras tu meklē
Sēļu sieviešu rotaslietas
Sēļu vīrieša tērps

Tautības un etniskās grupas
Kultūra
Pilsētas un novadi


Sēļi   (Selones) 

Baltu cilts, vēlāk tautība. Pēc arheoloģiskajiem atradumiem ziņas par sēļiem var iegūt no 1.gt. Sākotnēji tie apdzīvoja plašas teritorijas Daugavas abās pusēs (tag. Jēkabpils, Aizkraukles, Madonas raj.) un nedaudz Lietuvas ZA daļu. Vēlajā dzelzs laikmetā sēļi dzīvoja Daugavas kreisajā krastā (tag. Jēkabpils un Daugavpils raj.) no 7.gs. labajā krastā vairākumā dzīvoja latgaļi. Pirmoreiz latgaļi minēti 1208 Indriķa hronikā, aprakstot nozīmīgā nocietinājuma - Sēlpils ieņemšanu; sēļi pieminēti arī Rīgas apkārtnē un Koknesē. Sēļu materiālajā kultūrā un senlietās ir daudz kopīgu pazīmju ar latgaļiem (mirušo apbedīšanas virzieni, kapu piedevas). Sēļiem raksturīga kolektīvo uzkalniņkapu kā apbedījumu vietu saglabāšanās vēlajā dzelzs laikmetā un senlietu ziedojumi kapu kājgalī. 13-16.gs. sēļi kopā ar pārējām Latvijas teritorijā dzīvojošām tautībām saplūda latviešu tautā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012