Atbildes, kuras tu meklē
Saeimas nams
P.Kalniņš
Saeimas priekšvēlēšanu plakāts
Pirms 1. Saeimas atklāšanas
2. Saeimas deputāti

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1922-2011

Saeima

Latvijas Republikas augstākais likumdošanas orgāns. Satversmē noteikts, ka Saeimā ir 100 deputāti, kurus aizklātā balsošanā ievēl Latvijas pilsoņi sākotnēji uz 3 gadiem, bet sākot ar 7. Saeimu uz 4 gadiem. Saskaņā ar Satversmi, Latvijā ir proporcionālā vēlēšanu sistēma; vēlētāji ievēlēto deputātu no Saeimas atsaukt nevar. Ja deputāts no mandāta atsakās, viņa vietu ieņem nākošais no šīs partijas deputātu kandidātu saraksta attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Vēlēšanas sākotnēji notika 2 dienas - oktobra pirmajā svētdienā un sestdienā pirms tās, bet sākot ar 7. Saeimas vēlēšanām - tikai oktobra pirmajā sestdienā. Jaunā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra pirmajā otrdienā. Saeima ievēl prezidiju: priekšsēdētāju, 2 priekšsēdētāja biedrus, sekretāru un sekretāra biedru. Prezidijs sasauc Saeimas sesijas un nosaka kārtējās un ārkārtējās sēdes. Saeima ievēl Valsts prezidentu, balso par uzticību Ministru kabinetam, apstiprina valsts budžetu, ratificē starptautiskos līgumus. Saeimas pamatuzdevums ir likumdošanas darbs. Deputāti strādā arī komisijās, kuru uzdevumus nosaka Saeima.

Līdz 15.maija valsts apvērsumam (1934) darbojās 4 Saeimas:

1.1922 - 1925
2.1925 - 1928
3.1928 - 1931
4.1931 - 1934V

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas Republikas Augstākā Padome 1993.5. - 6.VI sarīkoja 5. Saeimas (1993 - 1995) vēlēšanas. Tā sāka darbu 6.VII ar Satversmes atjaunošanu. 6.Saeimas vēlēšanas jau notika saskaņā ar Satversmi 1995.30.IX - 1.X. 6.Saeima (1995-1998) sāka darbu 7. XI.

7. Saeimas (1998-2002) vēlēšanas saskaņā ar grozījumiem Satversmē, pirmoreiz Latvijas valsts vēsturē notika vienā dienā - 1998 3. X un pirmoreiz Latvijas valsts vēsturē Saeima tika ievēlēta uz 4 gadiem.

8. Saeimas (2002-2006) vēlēšanas notika 2002 5. X.

9. Saeimas (2006-2010) vēlēšanas notika 2006 7. X.

2009. g 26 II tika apstiprināti Valsts prezidenta V. Zatlera pieprasītie Saeimas vēlēšanu likuma grozījumi, kas nosaka: ja kāds kandidāts pieteikts dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos vai viena nosaukuma kandidātu sarakstā dažādos vēlēšanu apgabalos, viņa kandidatūra svītrojama visos kandidātu sarakstos. Tas nozīmē, ka deputāta kandidāts, atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, var piedalīties vēlēšanās tikai vienā vēlēšanu apgabalā no pieciem (Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale).

10. Saeimas (2010-2011. 28. V) vēlēšanas notika 2010 2 X.

2011. 28. V Valsts prezidents Valdis Zatlers izdeva rīkojumu Nr. 2 Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Šī ir pirmā reize Latvijas valsts vēsturē, kad Valsts prezidents izmantojis Satversmes 48. pantā noteiktās tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Lai 10.S aeima būtu atlaista, par tās atlaišanu jānobalso vairāk nekā pusei vēlētāju, kuri piedalījušies tautas nobalsošanā. Par Saeimas atlaišanu nobalsoja 94,30%, pret 5,48%, 0,21% balsošanas zīmju atzītas par nederīgām. Ārkārtas Saeimas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.

Izmantotā literatūra:

  1. Latvijas Republikas Satversme. R., 1993.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012