Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1452

Salaspils līgums

Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapa vienošanās par dubulto virsvaru Rīgas pilsētā. Vācu ordenim uzticamais Rīgas arhibīskaps Stodevešers un Livonijas ordenis baidījās no iespējas, ka Rīgas pilsēta varētu pievienoties 1440.g. izveidotajai Prūsijas pilsētu un vasaļu savienībai, kas cīnījās pret Vācu ordeni. Lai to novērstu, Rīgas arhibīskaps un Livonijas ordeņa mestrs 1452.g. vasarā vienojās sadalīt virskundzību pār Rīgu. Pilsēta bija spiesta piekrist šim līgumam, ar kuru tika noteikts, ka Rīgai jāzvēr uzticība abiem virskungiem. Ordenis un arhibīskaps ieguva tiesības kalt naudu Rīgā, apstiprināt pilsētas iekšējās kārtības noteikumus, tiesības piedalīties tiesās un gūt pusi no tiesu ienākumiem, kā arī nozvejoto zivju desmito tiesu. Rīgai bija jāsamaksā ordenim 1000 Reinas guldeņu un jāatdod pilsētas lielākais lielgabals.

Līgums neatrisināja virsvaras jautājumu Rīgas pilsētā, bet padarīja to vēl sarežģītāku. 15.gs. 2. pusē līguma punkts par dubulto virskundzību pār Rīgu vairākkārt tika atcelts un atkal atjaunots.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012