Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


no 1922 (ar pārtraukumiem)

Satversme   (pamatlikums) 

1922.15.II Satversmes sapulce pieņēma Latvijas Republikas pamatlikumu - Satversmi. Tā sastāv no 7. nodaļām: 1. Vispārējie noteikumi; 2. Saeima; 3. Valsts prezidents; 5. Likumdošana; 6. Tiesas; 7. Valsts kontrole. Saskaņā ar Satversmi Latvija ir parlamentāra republika, kurā likumdošanas vara pieder Saeimai. Valsts prezidenta, ko Saeima ievēl uz 3 gadiem, vara ir ierobežota. Prezidents pārstāv valsti starptautiskās norisēs, ieceļ vēstniekus un pieņem ārvalstu vēstnieku akreditācijas, izvēlas ministru prezidentu, kuram uztic sastādīt valdību - Ministru kabinetu, bet par uzticību tam balso Saeima. Valsts prezidentam ir tiesības ierosināt Saeimas atlaišanu. Taču šo lēmumu jāapstiprina tautas nobalsošanā. Savukārt Saeima var atlaist Valsts prezidentu, ja par to nobalso vismaz 2/3 Saeimas deputātu.

Izpildvara valstī pieder Ministru kabinetam, ko vada Ministru prezidents. Ja Saeima izsaka neuzticību Ministru prezidentam, jāsastāda jauna valdība. Ja Saeima izsaka neuzticību atsevišķam ministram, Ministru prezidents tā vietā var iecelt citu personu, bet par tā atbilstību balso Saeima.

Pēc 1934. 15. maija valsts apvērsuma Satversmes darbība tika apturēta.

1940, pēc Latvijas okupācijas un Latvijas PSR iekļaušanas PSRS, Latvijas Republikas Satversmes darbība tika pilnīgi pārtraukta. 1990 ar LPSR AP 4. maija deklarāciju (Neatkarības deklarācija) tika atjaunoti Satversmes 4 panti (1., 2., 3. un 6. pants). Latvijas Republikas Satversme pilnā apjomā tika atjaunota 1993.6.VII 5. Saeimas darbības pirmajā dienā.

Izmantotā literatūra:

  1. Latvijas Republikas Satversme R., 1993.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012