Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve
Kultūra
Pilsētas un novadi


9-12.gs.

Senpilsēta

Dzīvesvietas tips vēlajā dzelzs laikmetā. Parasti tā bija plaša apmetne, kas aizņēma vairākus ha un atradās blakus pilskalnam. Senpilsētā varēja dzīvot vairāki simti iedzīvotāju, kuri vienlaikus nodarbojās ar lauksaimniecību, amatniecību un tirdzniecību. Kā liecina arheoloģiskie atradumi, dzelzs laikmeta beigās senpilsētas bijušas daudzu lielāko pilskalnu tuvumā. Plašāki izrakumi notikuši zemgaļu, latgaļu un lībiešu apdzīvotajās teritorijās - Daugmalē, Aizkrauklē, Mežotnē, Jersikā. Pēc apdzīvotības rakstura un nozīmes vēlā dzelzs laikmeta senpilsētas bija pilsētu priekšteces (Livonijas pilsētas).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012