Atbildes, kuras tu meklē
Skubiķis Emīls Eduards

(1875.3.II Dzērves pagastā — 1943.11.X Rīgā), inženieris, ģeologs. LSDSP biedrs, pēc tam Latvijas Strādnieku sociāldemokrātiskās mazinieku partijas biedrs. Revolucionāro notikumu dalībnieks Latvijā. Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces deputāts. Klāras Hibšmanes dzīvesbiedrs.

"Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas"," Baltijas brīvības ceļš". © Artis Ērglis, 2005