Atbildes, kuras tu meklē
P.Stučka Kremlī
Stučkas valdības locekļi pie valdības ēkas

Politiskās attiecības
Personālijas


1865-1932

Stučka Pēteris

Jurists, viens no Latvijas sociāldemokrātijas lielinieciskā spārna dibinātājiem (Latvijas Sociāldemokrātijas pirmsākumi), Padomju Krievijas valsts darbinieks, P.Stučkas valdības vadītājs Latvijā. Dzimis 26.VII Rīgas apr. Kokneses pagastā. Beidzis Pēterburgas universitātes Juridisko fakultāti (1888). No 1893 advokāts Rīgā. Viens no Jaunās strāvas vadītājiem, laikraksta "Dienas Lapa" redaktors (1883-1891, 1895-1897). 1897 VII arestēts, 1898 izsūtīts uz Vitebsku, bet 1899 - uz Slobodsku Vjatkas guberņā. 1903-1906 dzīvoja Vitebskā, pēc tam Rīgā. 1907 no Rīgas izsūtīts, apmeties Pēterburgā, kur strādāja par advokātu un aktīvi darbojās Krievijas lielinieku partijā. Pēc Februāra revolūcijas šās partijas Petrogradas komitejas loceklis, Padomju Krievijas Tieslietu tautas komisārs (1917 XII-1918 III). Piedalījies Brestas miera līguma noslēgšanas sarunās. 1918 VIII-XII Ārlietu tautas komisariāta kolēģijas loceklis. Būdams 1918 XII-1920 I LSPR valdības vadītājs (no 1919 VII) P.Stučka bija arī Padomju Krievijas Tieslietu tautas komisāra vietnieks, no 1923 - Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kā arī žurnāla "Revoļucija prava" redaktors. No 1931 Maskavas Padomju tiesību institūta direktors. Turpināja darboties arī LKP Centrālās komitejas Ārzemju birojā; bija tās pastāvīgais pārstāvis Kominternē.

Sarakstījis vairākus simtus darbu par agrāro un nacionālo jautājumu, par padomju tiesību teritoriju, kā arī Latvijas kompartijas vēsturi. Izdoti Kopoti raksti (1-7.sēj., 1976-1984).

Miris 1932.25.I Maskavā. Urna novietota Maskavas Kremļa sienā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012