Atbildes, kuras tu meklē
Celtne, kurā darbojies dziednieks

Saimnieciskā dzīve
Kultūra
Pilsētas un novadi


10-14.gs.

Talsu pilskalns

Kuršu nocietinātā dzīvesvieta Talsos, Talsu ezera A krastā; apdzīvots 10-14.gs. Pilskalna pakājē atradusies 4,5 ha liela senpilsēta. Arheoloģiskajos izrakumos (1936-1938, vad. Ā.Karnups) konstatēti 9 apbūves periodi, atsegtas dzīvojamās un saimniecības ēkas, amatnieku darbnīcas un klēts, kā arī celtne, kurā darbojies dziednieks (pavisam ~4500 senlietu). Pilskalna un senpilsētas iedzīvotāji nodarbojušies gk. ar zemkopību un lopkopību. Plakumu (~ 3500m²) aizsargāja zemes vaļņi un terases ar koka aizsargkonstrukcijām uz tām. Ar 11.gs. nocietinājumu sistēma pilnveidota: valnis paaugstināts līdz 7m, pilī izveidota otra ieeja ar torņveida izbūvēm un sīkiem akmeņiem rūpīgi bruģētu ceļu. Pēc nocietinājumu sistēmas Talsu pilskalns bijis viens no nozīmīgākajiem kuršu vēlā dzelzs laikmeta pilskalniem.

Līdz 11.gs. atrastas pārsvarā lībiešiem raksturīgas senlietas, domājams, šai laikā pilskalnu apdzīvojuši lībieši. Par īsti kursisku Talsu pilskalns kļuvis tikai 11.gs. beigās.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012