Atbildes, kuras tu meklē

Kultūra
Izglītība un zinātne


1920-1940

Tautas augstskolas

Ārpusskolas izglītības iestādes pieaugušajiem. Tika dibinātas visā Latvijā, iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanai. Darbojās Latvijas Tautas universitāte (vakara mācību iestāde ar humanitāru ievirzi, dib. 1920) ar nodaļām Rīgā, Cēsīs, Kuldīgā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī, Siguldā un citur. Tautas augstskolai, kas tika dibināta Rīgā 1920 un darbojās līdz 1934, bija nodaļas arī Liepājā, Valmierā, Valkā, Jelgavā. 1928 izveidoja Latgales Tautas universitāti (ar centru Rēzeknē) un Lauksaimniecības Tautas augstskolu Rīgā. Tehniskās zinības varēja apgūt K.Barona Tautas augstskolā (dib. 1933 Rīgā).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012