Atbildes, kuras tu meklē
Triju Zvaigžņu ordenis

Kultūra
Politiskās attiecības


1924-1940; kopš 1994

Triju Zvaigžņu ordenis

Dibināts 1924.25.III par piemiņu Latvijas valsts nodibināšanai ar devīzi "Per aspera ad astra" ("Caur ciešanām uz zvaigznēm"). Ordenim ir 5 šķiras un 3 pakāpju goda zīmes. Ordeni un goda zīmi piešķir Latvijas pilsoņiem un ārvalstniekiem par nopelniem Tēvijas labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskā, kultūras vai saimnieciskā darbā. Apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni 1924-1940 ierosināja Valsts prezidents, Ministru prezidents, ministri un Ordeņa domes locekļi.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas Triju zvaigžņu ordenis atjaunots 1994.25.X. Saskaņā ar jaunajiem statūtiem par ordeņa piešķiršanu lemj Ordeņa dome, kurā ietilpst Valsts prezidents, Ministru prezidents un Valsts prezidenta īpaši uzaicinātas personas.

2004. 24. III Valsts prezidente V. Vīķe-Freiberga izsludināja Saeimas pieņemto „Valsts apbalvojumu likumu” , kas nosaka turpmāko Latvijas valsts apbalvojumu dibināšanas, piešķiršanas un nēsāšanas kārtību. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Triju Zvaigžņu ordeni”. Ordeņu kapituls atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 42. panta noteikumiem izveidojams triju gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas. Līdz brīdim, kad tiek izveidots Ordeņu kapituls atbilstoši šā likuma 42. panta noteikumiem, Ordeņu kapitula sastāvā ir Valsts prezidents, Ministru prezidents un sešas Valsts prezidenta uzaicinātas personas. Valsts prezidents no uzaicināto personu vidus uz savu pilnvaru laiku ieceļ Ordeņu kapitula kancleru. Balsstiesīgi Ordeņu kapitulā ir Valsts prezidents, Ministru prezidents, Ordeņu kapitula kanclers un pārējie kapitula locekļi.

Izmantotā literatūra:

  1. Ducmane K. Apbalvojumi Latvijas Republikā. 1918-1940.R., 1993.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012