Atbildes, kuras tu meklē

Pilsētas un novadi


Upmale

Seno zemgaļu apdzīvota zeme (novads) zemgaļu apdzīvoto teritoriju A daļā. R pusē Upmale robežojās ar Tērveti un Sileni, bet ZA tās robežu iezīmēja Daugava. Upmales centrs bija Mežotnē. Tomēr vēlā dzelzs laikmeta beigās Daugavas piekrastes iedzīvotāju sastāvs bijis jaukts - to apdzīvojuši lībieši un sēļi, tādēļ, izteikts uzskats, ka Upmales teritorija sniegusies tikai līdz Misas upes kreisajam krastam. Upmale minēta 1254 t.s. Zemgales dalāmajā grāmatā. Līguma saturs liek domāt, ka lielākā daļa Upmales bijusi mazapgūta - teritorija starp Livonijas ordeni un Rīgas bīskapu sadalīta nevis pēc apdzīvotām vietām, bet vadoties pēc upēm un mežiem.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012