Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas


1939-1941

Vāciešu repatriācija

Saskaņā ar Vācijas un PSRS savstarpējo vienošanos par Austrumeiropas sadalīšanu interešu sfērās (Molotova - Ribentropa pakts) un 1939.28.IX parakstīto slepeno protokolu sākās vāciešu izceļošana. Tā notika 1939 X-XII un 1941 I-IV. Līgumu par vāciešu izceļošanu no Latvijas Vācija ar Latviju noslēdza 1939.30.X, bet 1941.10.I PSRS un Vācija parakstīja papildlīgumu par vāciešu pēcizceļošanu.

Līdz 2. pasaules kara sākumam Latvijā dzīvoja ap 62 tūkst. vāciešu, kas bija labi integrējušies latviešu sabiedrībā un saglabājuši arī ietekmi saimniecībā. Līdz 1940 V aizbrauca 53 tūkst. cilvēku, no tiem ap 46 tūkst. bija etnisko vāciešu. 1941 izbrauca vēl ap 11 tūkst. cilvēku. Vāciešiem līdzi devās arī daudz latviešu. Repatriantiem neļāva apmesties uz dzīvi Vācijā, bet tos izmitināja okupētajos Polijas apgabalos. Par Latvijā atstāto nekustamo īpašumu 1939.g. izbraukušajiem vāciešiem kompensāciju izmaksāja Latvijas valdība. Pēc Vācijas pieprasījuma un līdzīgu līgumu noslēgšanas ar kaimiņvalstu valdībām vācieši bija spiesti aizbraukt arī no Igaunijas un Lietuvas.

Izmantotā literatūra:

  1. 51

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012