Atbildes, kuras tu meklē
Vanaga Melānija

Rakstniece (1905-1997)

Melānijas Vanagas darbi

Grāmatas

Vanaga Melānija. Dvēseļu pulcēšana : [7 sēj.] / Melānija Vanaga — Rīga : Karogs, 1993.-1999. — : il. , portr., k.

1. sēj. Tēvacilts,1993 — 463 lpp.

2. sēj. Mātescilts,1995 — 439 lpp.

3. sēj. Baiļu birgā, 1995 — 397 lpp.

4. sēj. Dziesmu vara, 1996 — 382 lpp.

5. sēj. Iedzīvoju pasakā, 1997 — 367 lpp.

6. sēj. Saules gadi un dzisums, 1998 — 344 lpp.

7. sēj. Veļupes krastā,1999 — 599 lpp.

Vanaga Melānija. Veļupes krastā :1941-1957 : [autobiogrāfija] / Melānija Vanaga. — Rīga : Liesma, 1991. — 456, [4] lpp., [32] lpp. il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Vanaga Melānija. Pēdēja diena, pēdēja nakts : [grām. "Veļupes krastā" fragm.] / Melānija Vanaga // Latvijas Vēstnesis. — (2000, 24.marts), 6.lpp.

Vanaga Melānija. Veļu vakarjunda : [tēlojums] / Melānija Vanaga // Literatūras Avīze. — (1999, jūn./jūl.), 4.lpp.

Literatūra par Melāniju Vanagu

Cimahoviča Natālija. Zelta lietus kalponītes liktenī : [par Melānijas Vanagas grām. "Mātescilts" (Karogs, 1995) aprakstīto meteoru plūsmu 1877.g. 27.nov.] / Natālija Cimahoviča // Zvaigžņotā Debess. — ISSN 0135-129X. — Ziema (2004/2005), 70.lpp.

Jugāne Vija. "Gaisma paliks ar jums, mani mīļie..." : [sakarā ar rakstn. Melānijas Vanagas (1905-1997) 95.dz.d.] / Vija Jugāne // Karogs. — Nr.10 (2000), 233.-235.lpp.

Jugāne. Vija. Viss piepildīts : [par rakstn. Melānijas Vanagas (1905-1997) kultūrvēst. epopejas "Dvēseļu pulcēšana" 7.sēj. iznākšanas svētkiem Latvijas Rakstnieku savienībā : saruna ar red. V.Jugāni] / Vija Jugāne; pierakst. Dainis Grīnvalds // Literatūras Avīze. — (1999, jūn./jūl.), 5.lpp.

Lāce Ingrīda. Viņa uzcēla sev pieminekli : [par rakstn. Melānijas Vanagas (1905-1997) muzeju Amatas vidussk. (Cēsu raj.) : saruna ar skolot.I.Lāci] / pierakst. Gunārs Vītols // Druva. — (2000, 29.aug.), 4.lpp

Līce Anda. Alkalredzēšanās : [sakarā ar Latvijas Mutvārdu vēst. pētnieku asoc. "Dzīvesstāsts" uzņemto videof. "Rakstniece Melānija Vanaga"] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 5.apr.), 7.lpp.

Līce Anda. Viņa mācēja iestarot : [par dok. filmu "Rakstniece Melānija Vanaga" : rež. Maruta Jurjāne] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 4.apr.), 14.lpp.

Plūme Māris. Melānija Vanaga [1905-1997] filmā : [par dok. filmu "Rakstniece Melānija Vanaga" : rež. Maruta Jurjāne] / Māris Plūme // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 22.marts), 13.lpp.

Rozenberga Valda. "Dvēseļu pulcēšanās" Amatas pamatskolā : [par rakstn. Melānijas Vanagas (1905-1997) 95.dz.d. atzīmēšanu (Cēsu raj.)] / Valda Rozenberga // Druva. — (2000, 5.sept.), [1.]lpp.

Rozeniece Aina. Ar sapni par brīvu un tīru pasauli : iznācis Melānijas Vanagas lieldarba ["Dvēseļu pulcēšana"] pēdējais, septītais sēj. / Aina Rozniece // Latvijas Vēstnesis. — (1999, 17.jūn.), 7.lpp.

Venters Egīls. Videofilma Rakstniece Melānija Vanaga [1905-1997] : [sakarā ar pirmizrādi Latvijas TV : rež. Maruta Jurjāne] / Egīls Venters // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2000, 23.marts), 14.lpp.