Atbildes, kuras tu meklē
Vendu senlietas no Cēsu kapulauka

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas
Pilsētas un novadi


Vendi   (Wendi) 

Viena no Baltijas somu tautībām. Par vendu etnisko piederību un izcelsmi izteiktas atšķirīgas hipotēzes, saistot tos gan ar rietumslāviem, gan zemgaļiem, kuršiem vai votiem. Spriežot pēc senlietām, vendi bijuši tuvi Kurzemes lībiešiem, tomēr iespējams, ka kopīgā materiālā kultūra tiem izveidojusies ilgstoši savstarpēji ietekmējoties. Pirmoreiz vendi minēti Indriķa hronikā 1206.g. rudenī sakarā ar kristīšanu. Hronists atzīmē, ka vendi tolaik bijuši pazemīgi un trūcīgi, jo bijuši padzīti no savas sākotnējās apmešanās vietas pie Ventas Kurzemē, apmetušies Senajā kalnā, kuram līdzās uzcelta Rīga, bet vēlāk, kuršu padzīti, pārcēlušies uz latgaļu apdzīvotajām zemēm Vidzemē. Spriežot pēc atrastajām senlietām kapulaukā Cēsīs (11-13.gs.), jādomā, ka vendi uz turieni pārcēlušies vēl pirms vācu iebrukuma. Arī vendu dzīvesvietā - Cēsu Riekstukalnā konstatētas 12-13.gs. nocietinājumu un dzīvojamo ēku paliekas. Vendu vārds saglabājies Cēsu pilsētas vāciskajā nosaukumā (Wenden).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012