Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības
Pilsētas un novadi


1786-1797

Vietniecības laiks Rīgā

Katrīnas II īstenoto pilsētas pārvaldes reformu laiks. Rīgas vietniecībā reformas sākās 1786.g. rudenī un pilnīgi izjauca Rīgas viduslaiku struktūru - likvidēja Mazo ģildi un līdz ar to arī galvenos amatniecības ierobežojumus, atlaida Rīgas rāti. Namnieku seno privilēģiju vietā stājās tirgus attiecības. Sāka darboties jaunais pilsētas pārvaldes aparāts; tika izveidota policija un izstrādātas jaunas iestāžu un kancelejas darba instrukcijas. Tiesas varu ieguva maģistrāts, bet administratīvo - Vispārējā dome, kas to tālāk nodeva valdei jeb Sešlocekļu domei un pilsētas galvam. Tika izveidota arī centralizēta sociālās aizgādības pārvalde un pārveidota skolu sistēma. Kaut arī 1797 vietniecības sistēmu atcēla, izveidotais Rīgas iedalījums 5 pilsētas daļās un gruntsgabalu numurēšana saglabājās arī turpmāk.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012