Atbildes, kuras tu meklē
Akadēmiķis Fricis Blumbahs
T.Zaļkalns
"Berta Rūmniece"
Rūdolfa Blaumaņa piemineklis
Aspazijas ģīmetne
"T. Zaļkalna portrets"

Kultūra
Personālijas


1876-1972

Zaļkalns Teodors   (līdz 1930 Teodors Grīnbergs) 

Tēlnieks, viens no latviešu profesionālās tēlniecības pamatlicējiem. Dzimis 1876.30.XI Rīgas apriņķa Allažu pagasta Zaļākalnā zemnieka un tirgotāja ģimenē. Beidzis Rīgas pilsētas komercskolu, 1899 ar izcilību Štiglica tehniskās zīmēšanas skolas Dekoratīvās glezniecības un grafikas nodaļu. Ieguvis tiesības papildināties ārzemēs. 1899-1903 uzturējies Parīzē, O.Rodēna mākslas iespaidā pievērsies tēlniecībai (mācījies arī pie E.A.Burdela un P.Dibuā). 1903-1907 strādājis Jekaterinburgas lietišķās mākslas skolā, bet 1907-1909 devies uz Itāliju, kur papildinājies marmora un bronzas apstrādē. 1910-1918 dzīvoja gk. Siguldā, 1918-1919 bija Štiglica tehniskās zīmēšanas skolas pedagogs Petrogradā. 1920 atgriezās Latvijā. Piedalījies Brāļu kapu izbūves metu konkursā. 1944-1958 T.Zaļkalns bija Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības katedras vadītājs, no 1947 profesors.

T.Zaļkalns strādājis dažādos tēlniecības žanros un izmantojis dažādus materiālus (sākumā bronzu un marmoru, vēlāk granītu); darinājis portretus ("Adelīna", 1908; "Aspazija", 1931; "Profesors F.Blumbahs", 1951), figurālās kompozīcijas ("Stāvošā māmiņa", 1915; "Sēdošā māmiņa", 1916; "Torss", 1936; "Jātnieku cīņa", 1967), statuetes, animālijas ("Jērs", 1933; "Cūka", 1937; "Kaķis", 1966) un lielus figurālus monumentus (piemineklis R.Blaumanim, 1929; A.Kronvaldam Siguldā 1938 u.c.), kā arī kapa pieminekļus (J.Porukam, 1931; F.Bārdam, 1933; A.Gulbim, 1939; O.Lācim, 1945).

T.Zaļkalna tēlniecība būtiski ietekmējusi visu latviešu tēlniecības nozaru attīstību, viņš viens no pirmajiem pievērsās granīta skulptūrai un nostabilizēja granīta tēlniecības stilistiskos principus. Sarakstījis arī apcerējumus par svarīgākiem plastiskās mākslas principiem ("Tēlnieciski būtiskais", publicēts žurn. "Māksla" 1965, 4).

T.Zaļkalnam 1945 piešķirts LPSR Tautas mākslinieka, bet 1957 - PSRS Tautas mākslinieka goda nosaukums. 1947 T.Zaļkalns ievēlēts par PSRS Mākslas akadēmijas īsteno locekli, bijis LPSR AP deputāts.

Miris 1972.6.IX Rīgā, apbedīts Raiņa kapos, kur tēlnieka 100.dzimšanas dienā uzstādīts piemineklis granītā "Sēdošā māmiņa" (pēc T.Zaļkalna kompozīcijas granītā darināta K.Baumaņa skulptūra).

Izmantotā literatūra:

  1. Baumanis K. Teodors Zaļkalns. R., 1966.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012