Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve
Politiskās attiecības


12.-13.gs.

Zemgales osta   (portus Semigallia) 

Minēta Indriķa hronikā. Līdz mūsu dienām nav noskaidrota ostas atrašanās vieta. Daži vēsturnieki domā, ka tā varējusi būt Lielupes grīvā vai Jelgavas apkaimē, vai pat Mežotnē, citi, ka tā atradusies Daugmalē. Pēc bīskapa Alberta brāļa un palīga Teodoriha uzstājīga lūguma pāvests Innocentijs III 1200 aizliedza kristīgajiem tirgotājiem šo ostu apmeklēt. Lai nodrošinātu Rīgas uzplaukumu, vietējie tirgotāji pasludināja, ka turpmāk ikvienam, kas tirdzniecības nolūkā uzdrošināsies aizliegtajā ostā iebraukt, tiks atņemta manta un dzīvība. Dažus gadus vēlāk aizliegumam uzticīgie vācieši notvēra tirgotājus, kas devās uz Zemgales ostu. Ar nāvi sodīja kuģa loci un kapteini, bet pārējos piespieda atgriezties.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012