Atbildes, kuras tu meklē

Advente, Advents

Literatūra par Adventi

Grāmatas

Adventa kalendārs. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2006-. - Sēj. : il.

Ziemassvētku laikā : no Adventa līdz Zvaigznes dienai / [sakārt. Egita Puķīte]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2006]. - 64 lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Anmane Marija. Mazie Ziemassvētku brīnumiņi : [par Adventes vainaga darināšanas tradīcijām] / Marija Anmane ; tekstā stāsta floristes Ilze Skribāne, Guna Mikute, ziedu salona "Amarants" vad. Anita Stikāne // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - ISSN 1407-8252. - Nr.140 (2003, 29.nov.), 3.lpp.

Apoga Arita. Ziemassvētki klasiskā angļu stilā : [par Ziemassvētku tradīcijām Lielbritānijā] / Arita Apoga // Mājas & Dārzs Ziemassvētki. - ISSN 1691-1784. - (2006), 38.-40.lpp.

Barkāns Elmārs. Advents - ticības pārbaudes laiks : [par Adventes laika tradīcijām] / Elmārs Barkāns, Antra Gabre // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.230 (2004, 26.nov.), 11.lpp.

Dāboliņš Aigars. Nāk, nāk! : [Adventes laika pārdomas] / Aigars Dāboliņš // Latvijas Luterānis. - ISSN 1407-5067. - Nr.11 (2004, dec.), 6.lpp.

Ezerkalna Linda. Neapstājoties pie tradicionālā : [par Adventes vainaga dekorēšanu] / Linda Ezerkalna // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.92 (2006, 2.dec.), 14.lpp.

Golovko Diāna. Atšķirīgie rituāli : [par Adventes laika rituāliem] / Diāna Golovko // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.92 (2006, 2.dec.), 14.lpp.

Golovko Diāna. Kas īsti ir Advente : [par Adventes atzīmēšanas vēsturi] / Diāna Golovko // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.92 (2006, 2.dec.), 14.lpp.

Grots Andris. Gaismas atgriešanās gaidās... : [saruna ar Siguldas ev.lut. baznīcas mācītāju] / Andris Grots ; pierakst. Inese Pliena // Siguldas Avīze. - Nr.15 (2005, dec.), 4.lpp.

Kļanska D. Sākas pārdomu un piedošanas laiks : [par Adventes laiku Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā (Balvu raj.)] / D.Kļanska ; tekstā stāsta Baltinavas Kristīgās speciālās skolas skolotāja Marita Kušnere, Balvu pamatskolas skolotāja un ārpusklases darba organizatore Ingrīda Pilāte // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.95 (2006, 2.dec.), [1.]lpp.

Piroga Anita. Gaismas aplis - Advents : [par Adventes laiku un tā simboliem] / Anita Piroga // Mājas & Dārzs Ziemassvētki. - ISSN 1691-1784. - (2006), 18.-19.lpp.

Piroga Anita. Pārdomu brīdim, [Kristus piedzimšanas] svētkus gaidot / Anita Piroga // Mājas & Dārzs Ziemassvētki. - ISSN 1691-1784. - (2006), 20.-[21.]lpp.

Socka A. Pārdomu laiks ir klāt : [par Adventi] / A.Socka // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.95 (2007, 1.dec.), [1.]lpp.

Solims Andris. Ziemassvētki : kādiem tiem jābūt : [par kristīgām un laicīgām tradīcijām] / Andris Solims // Mans Īpašums. - ISSN 1407-4761. - Nr.12 (2003), 2.-3.lpp.

Strautiņa Ilze. Par prieku sev un saviem mīļajiem : [par Adventes vainagu un Ziemassvētku rotājumu izgatavošanu] / Ilze Strautiņa // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.230 (2006, 24./25.nov.), 18.lpp.

Šterns Dāvids. Advente ir gatavošanās laiks brīnumam : [par Adventes laiku : saruna ar Alūksnes baptistu draudzes mācītāju, Nacionālo Bruņoto Spēku Kājnieku skolas kapelānu] / Dāvids Šterns ; pierakst. Agita Auziņa // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.142 (2007, 1.dec.), 5.lpp. : ģīm.

Ūdris Jānis. Svētdien - pirmais Advents : nav tik lielas un dziļas tumsas, ko nespētu kliedēt Adventa vainaga vismazākās svecītes atspīdums mūsu sirdī : [par Adventes nozīmi kristīgajā baznīcā] / Jānis Ūdris ; tekstā stāsta Latvijas ev.lut. baznīcas arhibīskapa vietn. Pāvils Brūveris un Rīgas Lutera draudzes mācītājs Juris Rubenis // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.186 (2006, 1.dec.), [1.], 7.lpp. - 7.lpp. nos. uzrād.: Advents - iespēja ielūkoties sevī.

Vējāns Andris. Gaidīšanas prieks : [par Ziemassvētku gaidīšanas laiku] / Andris Vējāns // Latvijas Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.6 (2003, 5.dec.), [3.]lpp. - (Mājas viesis).

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008