Atbildes, kuras tu meklē
Kraujiete Aina

Dzejniece (1923-2007)

Ainas Kraujietes darbi

Grāmatas

Kraujiete Aina. Es esmu vasara : [dzeja] / Aina Kraujiete. - Shippenville (Pensilvānija) : Upeskalna apg., 1963. - 100, [3] lpp.

Kraujiete Aina. Kristalls un māls : dzejoļi / Aina Kraujiete. - [Stokholma] : Daugava, [1970]. - 100, [2] lpp.

Kraujiete Aina. Ne bungas ne trompetes : dzejoļi / Aina Kraujiete. - [Bruklina] : Grāmatu draugs, 1974. - 96 lpp.

Kraujiete Aina. No aizpirktās paradīzes : [dzeja] / Aina Kraujiete. - Shippenville (Pensilvānija) : Upeskalna apg., 1966. - 96, [3] lpp.

Kraujiete Aina. Somnabulists un Stikla sieviete : divas poēmas / Aina Kraujiete ; [Voldemāra Avena vāks un viņetes]. - [Newton (ASV)] : LaRAs Grāmatu klubs, 1995. - 181, [2] lpp. : il.

Kraujiete Aina. Spoguli, spoguli atklājies : [dzeja] / Aina Kraujiete. - [Toronto : Ziediņš, 1986]. - 112 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kraujiete Aina. Ar mīlestību un ar dzeju : no Naudītes līdz Elles ķēķim 75 gados / Aina Kraujiete // Laiks - Ņujorka. - Nr.42 (1999, 16.okt.), 5.lpp.

Kraujiete Aina. "Es esmu vasara..." : [dzeja] / Aina Kraujiete // Laiks - Ņujorka. - Nr.32 (2003, 16./22.aug.), 3.lpp.

Kraujiete Aina. "Es esmu vasara..." ; Caur ūdeni ; Apmātība ; Kartografs ; "Kad pār saulespuķēm zied mēness..." ; "Mani mīļie staigā durvīm gaŗām..." ; No spoguļa spogulī ; "Caur tavas mīlestības..." : [dzeja] / Aina Kraujiete ; publ. sagat. Maija Meirāne // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 2.-5.lpp. : ģīm.

Kraujiete Aina. "Viņš cēla namu..." : [dzeja] / Aina Kraujiete // Laiks - Ņujorka. - Nr.45 (2005, 12./18.nov.), 10.lpp.

Literatūra par Ainu Kraujieti

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Daukste-Silasproģe Inguna. Par visām debesīm vairāk pie zemes, vienmēr vasarā būt : dzejniecei Ainai Kraujietei [ASV] - 80 / Inguna Daukste-Silasproģe // Laiks - Ņujorka. - Nr.32 (2003, 16./22.aug.), 3.lpp.

Ezergaile Inta. "Debess sākas pie zemes" - Ainas Kraujietes dzeja / Inta Ezergaile // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 49.gadagāj., Nr.2 (2004, jūn.), 11.-17.lpp. : il.

Kalniņš Nikolajs. Mierinājums : dzejniecei Ainai Kraujietei : [dzeja] / Nikolajs Kalniņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 39.gadagāj., Nr.2 (1994. aug.), 7.lpp. : il.

Krēsliņš Jānis. Ainas Kraujietes piemiņai : [trimdas dzejniece (īst.v. Aina Kraujīte (1923-2007)] / Jānis Krēsliņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.50 (2007, 21./28.dec.), 6.lpp. : ģīm.

Oša Nikelīne. Simts putnu krūtīs : [par dzejnieci Ainu Kraujieti : sakarā ar 80.dz.d.] / Nikelīne Oša // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2003), 209.-210.lpp.

Silenieks Juris. Aina Kraujiete un metropoles [Ņujorkas] iedvesmas : [par dzejnieci (1923-2007)] / Juris Silenieks // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 11., 12.lpp. : il.

Šturma Eleonora. Dzejnieces Ainas Kraujietes piemiņa Ņujorkā : [par literāro pēcpusdienu Ņujorkas ev.lut. draudzes Jonkeru dievnamā] / Eleonora Šturma // Laiks - Ņujorka. - Nr.5 (2008, 2./8.febr.), 1.lpp.

Vallena Dagmāra. Mirusi dzejniece Aina Kraujiete [1923-2007, ASV] / Dagmāra Vallena // Laiks - Ņujorka. - Nr.46 (2007, 24./30.nov.), 22.lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008