Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—latīņu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

[parastā] ūdensvistiņa
“skaists”
[ziemeļu] akmeņčakstīte
“cilšu tiesības”
“vistālākā Tūle”
“ar graudiņu sāls”
“vārdi ir nīstami”
[Eirāzijas] sloka
“atceries nāvi”
“nagla”
[šaurknābja] pūslītis
[parastais] čūskērglis
“pēc klusuma”
“skaista dziedāšana”
“skaņa un gaisma”
“uz priekšu izvirzīts punkts”
“no olas”
“tautas priekšā”
[Eirāzijas] rubenis
“upenes”
“nevēlama persona”
“noteikta diena”
“skolotāja vārdi”
“bez rūpēm”
[parastā] dzeguze
“lietām vidū”
“lielākais spēks”
“pēc atvērtas grāmatas”
“ļauj iet”
“jau redzēts”
“līdzīgs ar līdzīgu priecājas”
[Eirāzijas] baltvēderis
[parastā] mizložņa
[pelēkā] dzērve
[jūtu] iegulde
“vēlama persona”
[parastais] zivjdzenītis
“garās runas īsā jēga”
“nabadzības apliecība”
[Eirāzijas] riekstrozis
“tēvocis Sems”
[parastais] ūpis
“līdz nagam”
[parastais] žagattārtiņš
“pie šā”
[Eirāzijas] auspūcīte
“tver dienu”
“spalvas kļūda”
“dzīvības ūdens”
“nepazīstama zeme”
[parastā] dumbrvistiņa
“ārpus konkurences”
“pienāca ļoti tuvu”
[Eirāzijas] vārna
[pļavas] ķikuts
“nekas nekavē”
[parastais] naktsgārnis
“nevaram”
[Eirāzijas] tītiņš
“bez dienas”
[Eirāzijas] dzilnītis
[Eirāzijas] garastīte
[rietumu] sarkanrīklīte
“paliekošais pasts”
“smadzeņu skalošana”, ideoloģiska apstrāde
[dzeltenais] ģirlicis
[melnā] svīre
[parastais] krauklis
[ziemeļu] vālodze
“uzrakstītais burts paliek”
[parastais] īlenknābis
“cerībā”
“ticības apliecināšana”
“esamības jēga”
“būt nozīmē būt uztveramam”
“steidzies lēnām”
[Eirāzijas] platknābjibibiss
“pie lietas”
[parastā] paipala
“pasaules skumjas”
“viens otra vietā”
[ziemeļu] nirējpelikāns
“pēda pie zemes”
[Eirāzijas] mežirbe
“liktenīga sieviete”
“putojošs”
“nāc man līdzi”
[parastais] krīklis
“neizriet”
[pelēkā] peļkājīte
[Eirāzijas] ķīķis
[parastā] žagata
“trešais nav dots”
“ar militāru roku”
“Vētra un dziņas”
“Dieva jērs”
“dievs no mašīnas”
“jebkurš salīdzinājums klibo”
“vilks fabulā”
“ceļā”
[parastais] paceplītis
“mēles kļūda”
“kara vārds”
“sevis cēlonis”
[mājas] bezdelīga
[parastais] ūdensstrazds
[austrumu] lakstīgala
“summu summa”
“lai pircējs uzmanās!”
“dzīves telpa”
“gādīgā māte”
[parastais] laucis
[Eirāzijas] apodziņš
[parastā] smilšvistiņa
“zem rozes”
“jaunais vilnis”
[lielā] kuitala
“no sliekšņa”, uzreiz
[Eirāzijas] zeltgalvītis
“kā vajag”
“nedzīvā daba”
“dzīvā veidā”
“zelta jaunatne”
“otrais es”
[rietumu] mednis
[melnkāju] trīspirkstkaija
“zēns”
“brīvais pants’’
“dzīvošanas veids”
“izmēģinājuma balons”
[parastā] ķīvīte
“ļauj rīkoties”
[parastais] sīlis
[zaļgalvas] gaigala
[jūrmalas] cekulzīriņš
“jauns cilvēks”
“pilsētai un pasaulei”
“priecāsimies”
[Sibīrijas] bēdrozis
[parastais] akmeņtārtiņš
“trešais, kas priecājas”
“ar ašu spalvu”
“dvēseles kliedziens”
[parastais] dižknābis
[rietumu] zaļžubīte
“prieka meita”, prostitūta
“Tevi, Dievs”
[parastā] zīdaste
[purva] baltirbe
“par savu māju”
'istabas kļava'
'lauztā sirds'