Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—latīņu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

uz veselību!
uzmācīga doma
uz pieprasījumu
uzolnīcenis
unce
uz pusēm
uzlabots
upes sisinātājķauķis
uzpūsts
uzpirkstīte
uz vienu iedzīvotāju
urdziņu bērzlape
uzkrājējaudi
upes tilbīte
uz visiem laikiem
upmalu tradeskancija
uz pieredzes pamata
uzrakstītais paliek
upes kosa
upes tārtiņš
un visi citi
uz likuma pamata
Ungārijas ceriņi
Usūrijas plūme
uz redzēšanos
ugunīgi
Ungerna rododendrs
un tā joprojām
ugunskura tintene
u. tml.
ugunssarkans
usne, tīruma
ugunspuķe
uz redzēšanos!
ugunīgi, kvēli, ar degsmi
upes zīriņš
urrā!
u. c.
Urartu kvieši
uz mūžu mūžiem
upene
ugunspuķe, šaurlapu
uz vietas
ugunssarkanās pupiņas
uzvarēt vai mirt
Usūrijas bumbiere
uzmava
uzticams un drosmīgs
uz mūžiem
uz mūžīgiem laikiem
uzdzīvotājs
uzreiz
uzsvērti
uzticoties
uzvaroši