Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—vācu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

ērcīgs
ērģelnieks
ēdājs
ēdiens
ēteris
ēšanās
ēdamgalds
ērkšķogulājs
ēnot
ēdējs
ēnu ekonomika
ēdināt
ērmoties
ēģiptietis
ēvele
ēde
ēstgriba
ērts
ērkulis
ēkas vecums
ērkšķains
ērti
ēveļskaidas
ēdienkarte
ēšana
ērms
ēst
ēdnīca
ēnmīlis
ētika
ēna
ēku nodoklis
ēvelsols
ēku būvniecība
ērce
ēters
ēra
ērģeles
ēdamkarote
ērglis
ēnains
ēnaugi
ēku būvniecības kombināts
ēdamvielas
ēdamreize
ēsma
ēdamais
ēkas pamatu plāns
ērkšķoga
ēkas siena
ētisks
ēkas plāns
ēsties
ērmīgs
ēdelīgs
ēvelmašīna
ēdamistaba
ēzelis
ērzelis
ēdams
ēze
ērtība
ēvelēt
ēterisks
ēnojuma-
ēdināšana
ēkas drošība
ērkšķis
ēdelība
ēdamzāle
ēka
ēdienreize
ēdienveikals