Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—vācu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

apvidus vēsture
apskalot
apsmiekls
apvāks
apstiprināt
apsudrabot
apskurbums
apvalks
aptašķīt
apturēt pulksteni
apšmaukt
apstulbis
apsnigt
apskaisties
aptašķīties
apsudrabots
apstrīdēt
apstāt
apveltīt
apstrādes nozares
apsmidzināt
apsvīdums
apvārsnis
aptīrīšana
apvākot
apvērstā lappuse
apustulis
apspalvoties
apskāviens
aptaukošanās
aptīrīties
apveids
aptikt
apstiprinātais normatīvs
aptverošā brigāde
apstarošana
apskrambāt
apsūnot
apvalkāties
apšuvums
apskaldītas šķilas stūrdzelis
apstākļu noskaidrošana
apturēšana
apstarojums
apstāklis
aptiekmuzejs
aptieciņa
apvalkāt
apūdeņošanas sistēma
apskaidroties
apvidvārds
apsolīt
apvienotās energosistēmas
aptaujāšana
apūdeņošanas zemkopība
apsudzetājs
apstrādājums
apspalvojums
apstarot
apstādījumi
apsviest
apspaides ierīce
apsveikt
apsūdzība
apvelt
apspriesties
apsmērēt
apstrīdams
apvērsums
apsutināt
apstākļi
apspiest
apstulbums
apskaldīts bultas gals
apstiprināšanas procedūra
apvārīt
apstrādes cehs
apvienotā norma
apskaust
apstrīdamība
apšaudīšanās
apspaides veltnītis
apvelties
apsvīdis
apšķīt
apspaides skrūvspiedne
apstulbt
apspiešana
aptītās auklas nospiedums
apskate ar audiogidu
apstiprināties
aptīti gali ar kārbiņām
apskrambāties
apvaldīties
apsmiet
apvārdot
apvedceļš
apspraudīt
apšuve
apsūbējis
apsūbēt
aptieknieks
aptieka
apspēlēt
apvainot
apstiprināšana
apstrīdams parāds
apskatīt
apskats
aptverošā revīzija
apvemt
aptumšošanās
apvalstīt
apvienotās mērvienības
aptiekārs
apvienotais rādītājs
apspļaut
aptverošā uzskaite
apšļakstināt
apšļākt
aptaujāties
apvaicāšanās
apslēpts bezdarbs
apvērst
apvaskot
apskapstēt
apskapstējums
apskatīties
apskurbt
apstādīt
apvākojums
apslīpēt
apvienot
apsolīties
apsteidze
apspiedējs
aptverošā plānošana
apspēlēt (apdriblēt) pretinieku
apvaicāties
apskrieties
apvemties
apsvilt
apspēlēt sedzēju
apsnidzis
apslaucīt
apsvērums
apsūbējums
apspīdēt
aptecēt
apšaubāmība
apstrādāšana
aptaujāt
Apūdeņošanas norma
apskaut
apskriet
apstāja
apvazāties
apsūnojis
aptuvenā vērtība
apvārtīt
aptvere
apskrandis
apskates akts
apsusēt
aptaukoties
apskate
apvienošanās
apsvēpēt
apslāpēt
apslēpt
aptaujas lapa
apvāzt
apstādināt
apsveikums
apstaiga
apsudrabošana
apspaides prese
apspriest
apšuves joslas
apskurbināt
apvandīt
apstiprinājuma dokuments
apvest
apturēt uzbrukumu
apslīkt
aptīti gali
apšaubīt
apstrādāt
aptverošais plāns
apspriede
apšaubāms
apsmulēt
apslinkoties
apspriešana
apslacīt
apskrubināt
apsmakt
aptaustīt
apslāpt
apstīpot
aptīstīt
aptinums
aptuvenais skaitlis
apvēršanas (optiskā) sistēma
apvainoties
apvēršanas pierīce
apskribelēt
apspraust
apstrāde
apšaude
apturēt laiku –fauls
apstāšanās ar palēcienu
apskaužams
aptēst
apstiprinājuma grifs
apvērsts
apstaigāt
apskraidīt
Apūdeņošana
apūdeņošana
apspuris
apsveicināties
apslīcināt
apstrādes rūpniecība
apšaudīt
aptauja
apūdeņot
apvidus
aptīta atliektā pēda
apstāšanās
apstulbināt
apsveicējs
apstiprinājums
aptakelēt
apvienotais elements
aptraipīt
aptīt
apvērstās puses sakritenis
apsvētīt
apvaislot
apstāšanās ar soli
apšaudīties
apvienība
apturēt vai neiedarbināt pulksteni
apvalkāts
apvāku papīrs
apsteidzoša augšana
apvienotā nozare
apskava
apsusināt
apvidus mašīna
apstrādes stadija
apsūdzētais
apstrādes ilgums
apsviesties
apturēts pasūtījums
apstrādes izmaksas
aptīta atliektā pēda ar adatturi
apvienotā kalkulācija
apsvērt
apsvīst
apstiprināšana amatā
apsprāgt
apstādīšana
apsteidzes leņķis
apslapināt
apskauties
apšķebināt
apstāties
aptīrīt
apskaidrots
apvainojums
apšķiest
aptaujas veidlapa
aptuvens aprēķins
apsvilināt
apslacīties
apšaušana
apvienotais normatīvs
apvienošanās brīvība
apvienošana
apsmādēt
apspļaudīt
apsūdzēt
apstiprinošs
apšķibīt
apstrīdams darījums
apstrīdēšana
aptīties
aptekāt
apuguņot
apskribināt
apspaidīt
aptecēties
apvazāt
apšaut
apvaldīt
aptaisīt
apšūt
apšķebināties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18