Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—vācu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

arheoloģisks objekts
arheoloģisko atradumu slānis
aritmisks
apzināts
apzaļumojumi
apžogojums
armijas muzejs
arodkonsultants
arheoloģisko senvietu aizsardzība
ar lokkāsi saturēta siena
apzīmogot
arahiss
arheoloģiskā materiāla sistematizēšana
ar valdību nesaistīta organizācija
arodgrupa
arodsastāvs
arhīva ziņas
artrīts
artikuls
arhitektūra
arheoloģiskā karte
apviļāt
arsenāls
aritmētiskās zīmes
asarains
apvilkt
arfists
arhitektūras izstāde
arheoloģiskā atradne pilsētā
apzaļot
apzeltīts griezums
artists
apžēloties
arābu burti
arodskola
arhivēt
arodorganizācija
Arktika
arestants
apzinīgs
ar darbu nesavienotās mācības
arods
arhīvistika
arka
apzināšanas ekspedīcija
artikulsortiments
apžēlošana
arodkvalifikācija
arhīva materiāli
artilērijas muzejs
arheoloģijas institūts
aristokrātija
ar nodokli apliekamā peļņa
aritmometrs
arodinstruktāža
aritmētika
argumentēt
arhivārs
arkla pēdas
arodskolnieks
armatūra
apzarnis
apvienots
apziest
arhaisms
arbitrāžas process
arhitektūras muzejs
arkas pēda
artefakts
arkāns
arhīva izmantošana
arheoloģisko atradumu vieta
arhitektūras elements
arsēniks
arheoloģiskais piemineklis
arheoloģe
arheomagnētiskās datēšanas paraugs
arheoloģiskie izrakumi
arodapspriede
arabeska
areāls
apziņa
ar profilētu gredzenu lokam pievienota uzliektā pēda
apzeltīšana
apzīmēt
arheoloģiskais materiāls
arodsāncensība
arheoloģiskās pētniecības iestāde
arheoloģijas terminoloģija
arheogrāfija
apžilbt
ar sedzēju
arterioskleroze
apžēlot
arteļa biedrs
arodapvienība
asara
ardievu!
apzināšana
arieta
apžilbis
arkebūza
aristokrāts
apziesties
art
apžņaugt
ar spirālisku aptinumu lokam pievienota atliektā pēda
apziepēt
arhitektonika
arodizglītība
artišoks
arums
asenizācijas automobilis
apžāvēšana
apzīmējums
artilērija
aseptisks
arheoloģisks
arodkomiteja
arodorientācija
arodskolniece
arhīva glabāšanas vienība
arhibīskaps
arodprofilakse
aragonīts CaCO3
arhitektonisks
ardievas
apzaļumošana
arābs
arodniecisks
arheoloģija
apzināšanas maršruts
artikulācija
apzvanīt
arheoloģijas sektors
arheoloģiskā pētniecība
arodnieks
arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu konservācija
arheoloģiskā metode
aritmija
arumains
areometrs
arnika
arājs
arheoloģiskais atradums
arhīvzinātne
arodmācību iestāde
asambleja
arbalets
aromātisks
apvīt
apziednis
aresttelpas
argilīts
artērija
apzagties
ar atsitienu
arodu klasifikācija
aromāts
arfa
apzinīgums
ar lokkāsi saturēta ārējā stiegra
apvīst
aritmētiskā pārbaude
aramzeme
arheobotānika
ar fintiem
ar darbu savienotās mācības
arheoloģisko pētījumu veidi
arheoloģijas zinātne
arheoloģiskā periodizācija
arhivālijas
aramīds
arheoloģiskā aerofotogrāfija
aršanas dziļums
arheoloģisko pieminekļu saraksts
ar seju pret grozu
apzīmētājs
arhīvs
arheomagnētiskā metode
arfiste
asenizācija
arheoloģiskās kultūras
apziņot
apvienoto tāmes normu rokasgrāmata
arbitrāžas komisija
arheoloģiskais periods
arkla pēda
arodhigiēna
arteriāls
arbitrāža
arbūzs
arodmeistarība
asakains
arkāde
arhīva dokumenti
arhīva komplektēšana
aritmētisks
areopāgs
asējums
arodbiedrības sapulce
apžilbināt
arodu saraksts
arodpieredze
arhitektūras plānojuma uzdevums
argentīnietis
apzīmēšana
aršīna
asaris
apvīties
arams
arsēns
aseptika
arheoloģijas muzejs
arogants
arābu cipari
arheoloģijas nozare
artilērists
ar bumbas iegriešanu
apzeltīt
arhajs
arhaisks
arodu savienošana
artēzisks
apzeltītājs
ar līgumsaistībām noteikts preču pievedums
arodmācības
arbaleta rieksts
ariozo
arests
ar jaudas slēdzi sekcionētas sadalkopnes
ardievoties
arodkustiba
arktisks
arguments
arkls
apvīstīt
aramkārta
apzeltīts
armēnis
apzināšanas rajons
apzagt
arheoloģiskā ekspedīcija
arbitrs
apzināšanās
arheoloģisko pieminekļu aizsardzība
arvien
apvienotie izcenojumi
asakas
arēna
arodslimība
arodgrupējums
argumentācija
apzīmogošana
arhitekts
ar
arheometrija
apžogot
arheobotāniķis
arlekīns
arjergards
arodstruktūra
aršana
asarot
aristokrātisks
apzvērēt
apvīlēt
arhaja ēra
artēziskais spiediena augstums
arhipelāgs
arodprakse
arī
armija
arheologs
aranžēt
arhivēšana
artelis
arheoloģiskie pieminekļi
ar atdalītāju sekcionētas sadalkopnes
arodīpašība
arestēt
apvienoties
arodētika
artikulēt
apzināties
arhīva fonds
arheoloģijas nodaļa
asaka
apzeltījums
arodbiedrība
apvirpot
artava
apžāvēt
apzāģēt
apzinība
apžūt
apzelt
aranžējums
apzaļumot
apžogs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18