Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—vācu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

atdarinājums
asfalts
astronomija
asociācijas loceklis
atbilstoši
asētājs
asignējumi
asinsvads
astotdaļnots
atbrīvoties no bumbas
astesgabals
asinsliecinieks
atdabūt
asinhrona saite
atbrīvoties no sedzēja
asiņot
atbaidošs
ass ierāvums pārejā no lapas uz uzmavu
astri
astrofizika
astma
astmatisks
atčāpot
asimetrija
atbildīgā persona
ašķi
asinspārliešana
atbrīvošana no nodokļa
atdauzīt
asimilēties
astoņkārtējs
asšķautņaina dibendaļa
atbalsts
atcelt
asimilēt
atbilstošs
atbalstīties
atdalīties
atdrupināt
atduļķot
atdalītie līdzekļi
asinsķermenīši
asinātājs
astoņstūris
astoņstūrains
ataust
asinhronais kondensatordzinējs
astoņkājis
atbraukšana
asinsriņķošana
asinsizplūdums
atdaļa
atbildīgā glabāšanā esošās preces
aspirīns
atainoties
atbīdīts hidrauliskais lēciens
atbildes spēle
asistēt
astoņsimtais
atbalss
asinsgrēks
atcēlums
Asvas kultūra
astēnija
atbaidīšana
astronomiskās zīmes
asinsdzīres
asociācija
atbildība
aslape
astoņacis
atdurties
astotdaļpetita līnija
atdāvāt
asfaltbetons
ašs
astoņnieks
atbalsttapa
asinsizliešana
asteroīds
astotdaļpetita kvadrāts
atamans
astotdaļa
asinslāse
atdzejojums
astrofilīts (K, Na)3 (Fex2+, Mn)7Ti2Si18O24(O,OH)7
atārdīt
atceļš
ataulekšot
atcirsties
astotkārt
asprātība
atbrīvošana
atbildīgais izpildītājs
atdotā jauda
askētisks
asignēšana
atdot
atbildētājs
asesors
asuma dziļums
atbilde
asociēties
asimilācija
asonanse
asimetrisks rokturis
atbildīga glabāšana
astigmatisks
astoņkārt
asistents
atbiras
asinsdesa
asfaltpapīrs
atbīdīt
astē aprauts sprieguma impulss
astoņskaldnis
asmalu iespiedums
atdarīt
atbrist
astotdaļcicero
atbalstīt
aspekts
asimetrisks
asinsdevējs
atbalsta cehs
atbildīgs
ass gala pogas
aspirēt
astmatiķis
atdarīties
asinssarkans
atbildīgais biedrs
atdodamā tara
asinssuns
atbalstāms
astoņruļļu mašīna
asfaltlaka
atdrāzt
astatiskais mēraparāts
atdalītājs
askētisms
atdeve
atbaidīt
astru vainags
asinsgrope
atdarināt
atdurt
atbildēt
asinsradinieks
ataugt
asignētais kapitāls
asignējums
astronomisks
asinsgrupa
atbrīvotājs
Ašelas kultūra
askēts
astronautika
astains
astoņpadsmitais
aste
asknaibles
asprātīgs
aspirants
askorbīnskābe
atbloķēt
atbēršana
atbirums
atalgot
atdalītais ieraksts
atcerēties
asēt
asurē līnija
asimetrisks asmens
asinsatriebība
astoņniekveida vairogs
ataicināt
atbildīgā glabājuma preces
Ašelas periods
atavisms
asinssūcējs
asignējuma paziņojums
atbrīvoties
asinhronmašīna
asinskārīgs
aspirācija
atbildīgās glabāšanas režīms
astotais
atdošana
astere
atbrīvojamais no nodokļa
astoņstundu
atbildības trūkums
atblāzma
atbildības uzlikšana
astoņdesmitais
atbalsoties
asinsanalīze
astoņairu
astotdaļcicero smiga
atbērt
asinszāle
astotdaļpetita plēksne
asiņošana
ass
atart
astoņi
asinsspiediens
asinsgrimšana
ataudze
askēze
astoņpadsmit
atburtot
asinssērga
atbrīvošana no darba
astoņsimt
asums
asinsaina
atbraukt
asiņains
atbrāzties
atbruņoties
atāķēt
atara
atdusa
asinsradniecība
atbirt
atbilst
asinsnolaišana
asgalis
asinspirts
asinssaindēšanās
asinsdarbs
ass dibens
asinskāre
asprātis
astoņgadīgs
asīrietis
atbruņošanās
astronoms
atalgojums
atcelšana no amata
asignēt
ataudzēt
asociatīvs
astroloģija
astronauts
atāls
atbildīgais parakstītājs
atbultēt
atcere
atbalstskrūve
atdalāmā zīme
asociētās valstis
asins
astrologs
atdalāmā līnija
atbilstība
atcelšana
atauga
Askolas kultūra
asmens
asinhronā vārpsta
atainot
atblāzmoties
asskoks
atbrīvojums
atdoties
atainojums
atbrīvošanās
astoņreiz
asinhronģenerators
atbruņot
asināt
aspirantūra
asfaltēt
ataudzēšana
asimetriskums
atdalījumi
atcirst
atašejs
atdalīt
asns
atdrupt
asnot
astoņdesmit
atdošanās
atbiedēt
astotdaļpetita (vienpunkta) smiga
asurē-
atbrīvot
astoņzīmju
astotnieks
astoņplāksnis
astra
asinscirkulācija
atbraucējs
atbraucīt
atbaidīgs
atdusēties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18