Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—vācu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

augstvērtīgs
audiovizuāls dokuments
atveseļošana
atzinums par avāriju
augļotājs
atvieglotā finansēšana
augstspiedums
atvaļināšana
audiovīzija
atvāžamais borts
audits
aube
atvēruma tituls
auditorkontroles firma
augstas precizitātes metiens
atveides kvalitāte
augstas kvalitātes
augstums
augsnes apstrādes rīki
augstākā tehniskā mācību iestāde
atvieglojums
augstsprieguma tīkls
audioieraksts
audi
augstais borts
auduma pinuma rūtiņattēls
augļošana
augstāks
auduma pinuma šķēlumattēls
atvāžams vāks
atvilkumi
atzīšana par likumīgu
augīts CaMg, Fex2+, Fex3+, Ti, Al[(Si,Al)2O6]
atzīme par pievienotu pielikumu
atvēršana
auduma pavedienu blīvums
augļi
atzīšanās
atvieglotais tarifs
auduma pinums
augstākā mācību iestāde
augstspieduma iespiedforma
atvieglojumu piešķiršana
atvēruma ilustrācija
atzīme par samaksu
atzīme
audiogida komentārs
auditorkontroles organizācija
audekla pinums
augļu un dārzeņu rūpniecība
atvaļinājums
atvaļinājuma samaksa
augstražīga iekārta
atvaļinājumu grafiks
augstākais posms
augizcelsmes izejvielas
auditfirma
auglības kults
audiodokuments
audiovizuāls demonstrējums
audekls
auditors
atvērto durvju diena
augsti kvalificēts
atvilkšana
augstspieduma klišeja
augstāks kredītrīkotājs
audiovizuālās iekārtas
atvalstiskošana
augstražīgs darbs
augstspieduma mašīna
atvieglojumu piemērošana
atvērt rubriku
audene
audiovizuālie līdzekļi
auditorija
augļotāju kapitāls
auduma griešanas mašīna
augstuma nazis
auditēšana
augi
augstāka instance
augsnes krītošās auglības likums
atzīšana
atvēruma titullapa
atuzliesmojums
atvaļinājuma piešķiršana
augstais pildenis
atzinība
augstražīgs
atvieglotais režīms
augstāka organizācija
augstākā organizācija
augļu koks
atvieglots ievedums
atvāžamais piebīdnis
augstākais punkts
augstākā produkcijas kvalitātes kategorija
atvāžamais pašpielicējs
auduma vainags
augļu un dārzeņu veikals
augstoktāna benzīns
audums
augstākā līmeņa sarunas
augsts ūdens līmenis
augsne
augstākā pārvaldība
augsta konjunktūra
atvieglošana
audu piesitamā ķemme
atūdeņošana saldējot
atveide
atvāžamais liešanas aparāts
atvērums
augstspieduma automāts
augstas kvalifikācijas
audzēšana
audekla iesējums
augstais dribls
augstskola
atvieglojuma stunda
atvieglojumu attiecināšana
atveramais borts
atzīme par pierakstīšanos
atzinums
atvasinātā perfokarte
augsnes apstrāde
augstspiede
augstāka iestāde
augstspieduma veltnītis
audpārsedze
atvilkums
augstākās šķirnes papīrs
augkopības produkcija
auglības dieve
audekla papīrs
augstas tehnoloģijas nozare
augstspriegums
audējs
atvieglojumstundu samaksa
auduma josta
atūdeņošana
atvasinātais auduma pinums
augstrentabla saimniecība
atzīta prece
augošais pieprasījums
augstuma mašīna
atvadēties
atvadīšanās
atvainošanās
atvaļināt
atvērties
atveseļot
atvēsināt
atvieglināt
atvietotājs
atvilināt
atzaroties
atzinīgs
atzīstams
atzīties
audiovizuāls
audze
audzējs
audzēknis
audzēt
audzināt
audzinātāja
audžubrālis
audžumāte
augkope
augkopība
auglenīca
auglīgums
augošs
augs
augstcilnis
augstsirdīgs
augstspiediena
attvaiks
atvainot
atvainoties
atvairīties
atvākot
atvase
atveidot
atveids
atveldzēt
atvemt
atvērt
atveseļoties
atvēsināties
atvest
atvēzēt
atvēzēties
atvēziens
atvēzt
atvieglinājums
atvieglot
atvieglots
atvienošanās
atvietot
atvirzīt
atvirzīties
atvīstīt
atvizēt
atzaļot
atzarojums
atzīmēt
atzvanīt
atzveltnis
atžilbt
audience
audiovideotehnika
audzelība
audzelīgs
audžudēls
auglīgs
augstība
augstiene
augstlēcējs
augstlēkšana
augstprātība
augstprātīgs
augsts
augstummērītājs
atturskrūve
atūdeņot
atvadīties
atvairīt
atvaļināts
atvars
atvārsnīte
atvasara
atvasinājums
atvasināt
atvāzt
atveldzēties
atveseļošanās
atvēzeniski
atvilktne
atvilt
atvizmot
atzars
atzelt
atzīts
audzēkne
audzētava
audzinātājs
audzinošs
audžubērns
audžumāsa
augkopis
auglis
augļūdens
augstākais
augstceltne
augstfrekvences
augstlīdzenums
augstmanis
augstummotors
atvadas
atvadīt
atvaicāt
atvairīšana
atveidojums
atvēlēt
atvelt
atvelties
atvere
atvienot
atvienoties
atvilgt
atvilkt
atvilkties
atvīt
atziņa
atzīt
atzvans
atzvelties
atzveltne
atzviļus
atžirgt
audēja
audiokasete
audzināšana
audžumeita
audžutēvs
audžuvecāki
auglība
augļkope
augļkopis
augļlapa
augļot
augments
augonis
augstiņi
augstmolekulārs
augstprātis
augstsirdība
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18