Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—vācu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

iebrūns
iebrist
ieaijāt
ieejas biļete
iedzītnis
iegriezties
iedzītņa nazis
iegāzt
iedzimta pilsonība
iebauroties
iegrauzties
iedalījums
iecirst
iebraukušais
idille
iedegums
iegriba
iegāde
iedalīšanas galds
iedzīvotājs
iedzīvotāju ģeogrāfija
ieēdināt
iebuksnīt
idealizācija
iebrāzties
ieejas jauda
iedzītņi
ideāls
iecirtīgs
identitāte
iečurāt
iededzis
iedunēties
iebalts
iedobts
iedarvot
ideāls kristāls
iebārstīt
iecelšana
iebrukums
iebērt
identificēšana
iebilst
iečīkstēties
iedvest
iebaidīts
iebūvēta vitrīna
iebildums
iedomājams
iedaļa
identifikācija
iedzīvotāju aizplūšana
iedarbība
iedzeršana
iegādes cena
iedzīve
iebrīkšķēties
idillisks
iegavilēties
identisks
iecelt
iebāzt
iebraukts
iedzirkstīties
iečivināties
iedzīvotāju statistika
iedēstīt
iedurties
iedoma
iedot
iecirtums
iedīglis
iedzīvošanās
iecietība
iegravēt
identitātes periods
iedraudzēties
iegriezt
iedzirkstēties
iedomāts
ideālisms
iegansts
idiotisms
ideoloģisks
iecirtība
iedzīves lietas
idealizēt
ieceļošanas kvota
iecietināt
iedzīvotāji
iederēties
ieceļošanas likums
iedarbīgs
iedzītņa bultas gals
iečiepstēties
iebraucamā vieta
iegalvot
ieēst
iecerētā
identificējums
iebēgt
iecere
iebļauties
iecienīt
iedarboties
iebūvēt
iebiezināt
ideoloģija
iegrāmatošana
iedrebēties
ieēsties
iedzimt
iedzīvotāju dabiskā pieauguma koeficients
iedzītņa lemesis
iegrebt
iedzeltens
iedalīt
iedžinkstēties
iedzelt
iedzīvoties
iedzīvotāju migratīvā kustība
ieeļļot
iedzītņa sirpis
iedzīvotāju kustīgums
iedvesmotājs
iedzīvotāju personālā uzskaite
iedarbināšana
ieelpa
iegremdēt
iegarens
iedobe
iecienīts
iegaumēt
iebirdināt
iedziļināties
iedobt
iedrupināt
iedabūt
iebrucējs
iedauzīt
iedrāzties
iegailēties
iedzīvotāju aizplūde
ieeja
iedziļināta celtne
iegriešanas nazis
ideāla sistēma
idiomorfa struktūra
iedzītņa īlens
iebīdīt
iedzimtais
iedomība
iegribēties
ieceļošana
iedzīvotāju apkalpošana
iegludināt
ieaudzēt
iedārdēties
idioma
iebrauktuve
ieblakām
ieelpot
identiskums
iedzīvotāju biezība
ideālists
iebraukt
iededzināt
ideogramma
iedrošināties
iebraukšana
iebelzt
iebirt
iegādes izdevumi
iedunkāt
iegādāt
iecirsties
iecirknis
iedzīvotāju nodarbinātība
iedzīves priekšmets
iedzīvotāju sociālā aizsargātība
ieceļotājs
iedzīvotāju svārstkustība
ieaust
ieart
iedzīvotāju vidējais ienākums
iebalzamēt
iecirtējs
iedūkties
ieaurēties
iegaudoties
iegremdēties
iecietīgs
iedzīvotāju procesu ievirze
iedrīkstēties
iebraucējs
iedegt
iebaidīt
iegardināt
iedobumu emalja
iedarbības sfēra
iedarbināt
iedzīves priekšmeti
iedzīvotāju dabiskais pieaugums
iedarināt
iedzīvotāju aprūpe
iedrukāšanas ierīce
idiots
iedzīvotāju mehāniskais pieaugums
iedzīvotāju skaita novērtējums
iedzīvotāju pieaugums
iebūvietis
iečukstēt
ideogrāfija
idiotisks
iedalīties
ieaicināt
iedresēt
iedurt
iedomīgs
iedzīvotāju ataudze
iedzīvotāja
iedaba
iebrēkties
ieejas maksa
iedobums
iconographic analysis
iedzert
iegrabēties
iedēvēt
ieaudzināt
iedalīšana
iedziedāt
iedzītņa šķēpa gals
iebrukt
iedziļināšanās
iedzļināts pavards
iedzīvotāju izvietojums
iecerēt
idiohromatiska krāsa
iečabēties
iedarbīgums
iecerētais
iedomāties
ibiss
ieāķēt
iedvesmoties
iegrāmatot
ieapaļš
ieadīt
iedzīvotāju ieceļošana
iedzēris
iedragāt
iedvesmot
iedziļināta krāsns
iedziedāties
iedegties
ieceļot
idejiskums
iecelšana amatā
iedzīvotāju neražojošais īpašums
iedzīvināt
idiomātisks
iebraukšanas vīza
iebadīt
ideoloģizēšana
iedzīvotāju imigrācija
iebaidīšana
iedzīvotāju ataudzes periods
iedzimtība
ieaugt
iedrosmināt
iedāvināt
iedīdīt
iedzīvotāju skaits
iegāzties
ieauļot
ieberzēt
iedzimts
iedzīt
ieejas termiņkarte
iedzītņa garums
ideologs
iedzīvotāju migrācija
identificēt
ideālistisks
ideja
ieaugšana
iecukurot
idejisks
iedvesma
iebaudīt
ieapaļš (noapaļots) stūrītis
iebojāties
iebiedēts
iebiedēt
iegaršoties
iebrakšķēties
iecietīgums
iebiedēšana
iegātnis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14