Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

30 sekunžu tiesnesis
[no]beigt
„kvadrāts un viens”
WAIS serveris
[pa]ziņojums
WAV datne
[no]vērtēšanas metode
WAVE datne
[uz]glabāt cisternā
[pa]griezt
[sa]vākt informāciju
„dod un skrien”
[uz]glabāšanas izdevumi
[pa]mēģināt
[sa]maksājams čeks
[no]derīgums
[uz]glabāšana saldētavā
„B” (kom.) zaudēja „A” ar rezultātu 72:76
[pa]slēpt preces
[sa]maksājams termiņa [iestāšanās) laikā
[sa]siet
[iz]mainīšana
[sa]maksāt
„cūcene”
[sa]lauzt
[at]ļaut
[uz]glabāšanas maksa
[pa]zaudēts
[ap]sargāt
[pie]prasīt
[iz]maiņa
[kop]summa
`diplomāts`
90° līkums
50-procentīgs izlādes spriegums
[sa]bojāts
[pa]veikt
Q kopne
[sa]maksājams parāds
[iz]svītrot
[faktūr]rēķina uzrādītājs
[pie]saistīt lielāku jūras pārvadājumu daudzumu
[no]vērtēt
[ap]segt
„laiks beidzies”
[no]līgt
[iz]lietot
[iz]pētīšana
(riepai)
[ap]ceļot
QWERTY tastatūra
„ložmetēja”(piespēļu) vingrinājums
aizkave
[sa]gaidīt kravas automobiļa muitas formalitāšu nokārtošanu
... importēšanas aizliegums
[no]dibināt
«zaļo» kustība
(pār)labošana pārkrāsojot
[pa]beigt
“mirusi” bumba
[ie]garens
[no]organizēt narkotiku kontrabandu
[sa]maksājams 30 dienās pēc uzrādīšanas
[aiz]kavēt
`apieties uzmanīgi`
80286
[māj]saimniecība
[kravas] pirms [no]sūtīšanas pārbaude
[uz]glabāšana cisternā
[sa]vākt ziņas
5000 tonnu [liels] kuģis
[tas] ir vispārzināms, ka...
[iz]vairīties
[no]ķert
[sa]mainīt naudu
[iz]mainīt
30 sekunžu pulkstenis
[pa]turēt apcietinājumā
[sa]mazināšanās
[elektroniskais] skaitļotājs
[dator]aparatūra
[no]slēpt
WORM atmiņa
[at]balsts
X.25
Quattro Pro
WML
„caurums” zonā
[sa]maksājams pēc pieprasījuma
[uz]glabāšanas maksas iekasējums
„lamatas”
[ap]maināmas preces
Xmodems
[uz]glabāšanas nosacījumi
[datorsistēmas] atteice
30 sekunžu tablo
[papild]piemaksa
8088
`netīras` naudas legalizēšana
[pa]slēptuve
[ap]muļķot
[sa]maksājamie rēķini
[ap]mācīts
5, 10, 30 sekunžu noteikums
[at]risināt problēmu
„L”veida (ar pagriezienu) atraušanās
[likuma] pārkāpums
[ap]mācīšana
[iz]pētīt
[at]risināt uzdevumu
[pus]zābaks
Ymodems
X.75
[sa]vākt pierādījumus
[uz]glabāt
[ap]liecināšana
[at]risināt
[uz]glabāšana noliktavā
[pa]turēšana apcietinājumā
[ap]mācīt
[pa]celt
[uz]glabāšanas noteikumi
[iz]labošana
[iz]mērīt
8086
[iz]sekot
[ie)darbināt
[sa]šķelties
(pār)labošana
[iz]trūkums
[no]vērtējamās preces
[auto]vadītājs
[no]sūtīt
„dzīva” bumba
[uz]likt virsrakstu
WordPerfect
[iz]kratīt
[pie]saistīt
[priekš]vārds
[no]sūtītājs
WSDL
[sa]grupēt
[no]stiprinājums
[finansiālo] pārskatu analīze
[iz]vairīšanās
[no]vērtējums
[papild]piemaksa par darbu neizdevīgā maiņā
(uz]glabāšanas zudumi
80386
[no]sūtīšana
WAP
[iz]labot
[sa]maksājams termiņa [iestāšanās] laikā
„ātrā” roka
[uz]krāt
[iz]palīdzēt
[papild]piemaksa par pārbaudi
[no]zagt
[iz]lietošana
WOSA
90. gadu programma
[sa]maksāt iepriekš
„aizsedz un griezies”
80486
WIMP saskarne
[izpild]orgāns
[ap]mācīti darbinieki
[at]nākt darīšanās
[no]muitot
„kroplīgs” metiens
„mirusi” („nedzīva”) bumba
WEP
WPA
Windows dublētājs
Windows sistēmas attēla dublēšana
Windows sistēmas attēla rezerves kopēšana
­­dzimstošs