Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

apmānīt
apkvēpt
aplinki
apmainīties (ar) vimpeļiem
apmazgāties
apmeklētāju analīze
aplauzt
aplauzuma līnija
aplaušanas līnija
aplaimot
apmeklētāju grupa
aplipināt
aplaušanas nodaļa
aplikts
apmātība
aploce
apkurināt
aploksne
aplaistīt
apmelošana
aplaušanas tehnika
apliekams ar eksporta nodevām un nodokļiem
apkult
apmaiņas līgums
apmaldīties
apmeklētāju aptauja
aplaistīšanās
apkures sezona
aplikšana
apkures sistēma
apmetne
apmeklēšana
apmainīties
aplīmēt
apmācība
apmainīšanās
aplūkot jautājumu
apmaiņā pret precēm
aplīdzināt
apmeklējuma laiks
apliecināt
aplaušanas galds
apmainīties ar informāciju
apmeklētāju nodarbības
apliekt
aplīmējamais papīrs
apmastojums
aplaušanas pults
apledojums
aplūkot
apmeklētāju izpēte
aplikt ar akcīzi
apliecināt ar zvērestu
aplikuma nodokļi
apmeklēt
apmainīšana
apmesties
apmelotājs
aplēses plūdi
aplikšana ar nodokļiem
aplikācija
apmetnes topogrāfija
apmērcēt
apmākšanās
apliecināts paraksts
apmāt
apmēslot
apmeklējuma ilgums
apmalošanas mašīna
aplaudētājs
aplinku ceļš
aplauzums
aplaupīt
apmest
aplamnieciska (zāļu) lietošana
aplaistīšana
aplaupīšana
apkures tāme
apkures katls
apliekamais vāku materiāls
aplīt
apkūpēt
apliekams ar akcīzes nodokli
apļa treniņš
aplaudēšana
apmeklēšanas noteikumi
apmācīšana
aplausi
apliekams ar importa nodevām un nodokļiem
apmales
aplauzēja galds
aplenkt
apmestā keramika
apmeklētāju apkalpošanas dienests
aplīmēšanas marka
apļveida-
apliecinājuma uzraksts
aplicējs
apmaksāts
apmeklētāju aktivitātes muzejā
apliecinātājiestāde
aplikt ar muitas nodevu
apļa nazis
aplēse
aplaizīt
aplikt ar nodokli ievedpreces
apmeklētāju vecumstruktūra
apliecinājums
apķepēt
aplūkojamais
apliecība par augu aizsardzību
apmeklētājs invalīds
apķērība
apmazgāšanās
apmelojošs
apmalot
apliekamais apgrozījums
apliecinātājs
aplaizīties
apmesti griesti
apliecināta kopija
apmāns
aplaistīties
aplikums
aplaist
apķerties
apmazgāt
apķīlāt
apliekams ar noteiktu naudas sodu
apmetnes atradums
apledojis
apmetnes iedzīvotājs
apmērs
aplidot
apķīlāt importētāja kravu
apmelojums
aploda
aplīmēts kartons
apmetņu arheoloģija
aplikumi
aplauzuma loksnes
aplikšanas vienotība
apmalošanas ierīce
apmāts
apmeklētāju sociālais sastāvs
apliecība
aplauzējs
aplamība
aplikt ar vietējo nodokli
apmargojums
aplikt ar nodevu
aplikšana ar nodokli
apmetējs
apliecināts noraksts
apliekams
apmalošanas materiāls
aplenkums
apliecība par tiesībām ievest preces
apmeklētāju uzvedība muzejā
aplauzuma makets
apliecināms
apmeklētājs no ārzemēm
apmeklējums ar audiogidu
aplikšana ar atvieglotu nodokli
aplaudēt
apliets
apkvēpināt
aplaizīšana
apkure
apmācīt
apmale
apmaināms
aploks
apliekams ar muitas nodevu
apmeklētāju statistika
aplīgot
apmeklētāju virzība
aplam
aplipt
apliekams ar izvedmuitu
aplikt ar papildnodokli
apmeklētības statistika
aplikt preces ar nodokli atbilstoši tarifam
aplinku
aplikšanas vienreizība
aplikšanas apjoms
apliece
apliekamais pabalsts
apliekams ar nodokli
apledot
apmetnes paliekas
apliecināšana
aplicēt
aplauzuma novilkums
apmaiņas krājums
apmešanās
aplikšanas vienība
apmaļu lineāls
apmeklētāju skaits
apmalota priekšlapa
apmalots dobs dibens
apliecības izsniegšana
apļkārte
aplikšana ar muitas nodokļiem
apmeklētāju plūsma
apkures
apmešanās vieta
aplinkus
aplikt [formātu]
aplikt
apļa sistēmas turnīrs
apķērīgs
apmācības
apliekamais
apmēram
apmaiņas priekšmetu saraksts
apmetnis
aplikt preces ar muitas nodokli
apmaļu rotājums
apmeklētājs
aplikšana ar pārmērīgi lielu nodokli
aplikatūra
aplikt ar visaugstāko muitas nodevu likmi
apmeklētība
apmeklējums
aplipšana
apmainīt
aplidošana
apmelot
apmaisīt
apmeklētaju anketēšana
apliekams ar naudassodu
apmācīts
aplikt ar nodokli
aplaušana
aplika
apliecība par atbrīvojumu no garantijām
aplams
apķert
apmaksāt
apmalojums
aplis
apmaksa
apliekamais ienākums
apmatojums
apmainītājs
aplami
apledošana
apmākties
apliecinošs
aplikt preces ar muitas nodokli un citiem maksājumiem
apmešana
apķīlāšana
apmācies
aplecināt
apmētāt
apliekamā izpeļņa
apmalošana
apmaiņas fonds
apmeklētības dinamika
aplūkošana
apmaināmība
apmaiņa
apmetināt
apliet
aplauzuma sistēma
aplīmēšanas un apaļošanas mašīna
aplamnieciska lietošana
aplamie (nepareizie) burti
aplāde
aplādes datne
aplādes fails
aplādes lietotājs
aplādes saņēmējprogramma
aplādes saņēmējs
aplādēšana
aplādētājs
aplieva
apločporains
apļveidīgs
apķēzīties
apļot
apķēzīt
aplēst
aplicēšana
apļveida
aplaupītājs
aplikators
aplipināties
aplecināšana
aplīdzināšana
apliecināties
aplauzīt
apmēdīt
apkvēpšana
apmēbelēt
apķēpāt
aplauzties
apļošana
aplupis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29