Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

apozicionāla augšana
apmierināt
apmierināšana
aprēķina peļņa
aprēķina pārbaude
aprasināt
aprēķināt komisijas naudu
apretēt
appūsts
apmulst
apsardzes plāns
aprindas
apodziņš
apretūra
apretētājs
apraksta avots
apmigloties
apraudāt
aprikoze
aprauties
apmierināties
aprakste
apsaldēt
aposelēnijs
aprīkots
apodiktisks
aprobēt
applūšana ar gruntsūdeni
apokaliptisks
apogļoties
apostrofs
apoastrs
aprēķināms
apputeksnēt
aprepēt
aproce
apofātisks
apsardziba
apsardzība
aprite
apmulsis
aprīkošana
apprecināt
apraust
aproces priekšpuse
apraides ziņojums
appļaut
apoloģēts
apoteoze
apoloģētika
apsaldēties
apredzība
apputēt
apozīcija
apsarmojis
aprobežoties
aprēķina vērtība
apreibināties
aprautais zibensizlādes sprieguma standartimpulss
apsardzes personāls
aprūpes centrs
applūdināšana
apraides konference
apraudzīt
aproces mugurpuse
aprēķinātais risks
aprakstvienības apjoms
apokrifi
apokrifisks
apnēsāts
aprakstīšanas metodika
aproksimācija
apņēmīgs
apraksta vienība
apprecēties
aprites laiks
aprīkot
apraides tīkls
apsājs
aprēķinātais ienākums
apostrofēt
aprobežot
aprimt
apsaldēts
aprakt
aprakstgalva
appīt
aprauti
aprēķinātais izlietojums
aporija
apremdināt
apnēsāt
apnēsāties
applaucējums
apsarmojums
apņemties
apmierinošs
aposteriors
aprites ierīce
appļāvības
apreibums
aprēķina
aprūpēta nodarbošanās
apmiglot
apostrofa
apmežot
aproces loks
applucināt
apsargpostenis
apraksts
apsaitēt
aproces gali
apmierinātība
aprūpe mājās
aprauts
apsargātājs
apmierinājums
apsaite
apmierināts
aprēķinātā vērtība
apmetums
aprēķinātais saldo
apsardzes kinofotofiksācija
aprēķina atbilstība
apraides vide
aprioritāte
aprakstgalvas pakārtota daļa
aprites ilgums
aprakstīt
apmīļot
apraksta objekts
aprise
apputināt
aprēķinu bāze
apņēmīgi
apnicis
apoplasts
apreibt
applūdināt
aprēķināt
apokalipse
aprobežojums
aprites paātrināšana
apolitisks
aposteriori
apņemt
aprūpētājs
aprobežots
aprīt
apraksta galva
apnikums
aprunāt
apreibis
aprēķinātā cena
apoloģija
apmulsums
aprēķinātais patēriņš
apostāze
apmetņu veidi
aprobatīvs
aprēķināts
apmežotība
apošņāt
appušķot
apmulsināt
apreibināt
aprūpēt
apprasīties
aprakstošs
aprēķinātā [darba] alga
apņēmība
apsalis
aprunāšana
apraides stacija
apsarmot
apostīt
apraudāties
aprēķinātājs
apputeksnētājs
apnicīgs
apmiegoties
apnicīgi
apnicība
aprēķinātā nodokļu summa
aprites ātrums
apriņķot
aprēķins
aprūpējams bērns
apnikt
apsardzes darbinieks
apmuļķot
applaucēties
applūkt
aprobācija
apmirt
appludināta pārgāzne
apņemšanās
apraudātājs
aprēķinātā samaksa
apriņķis
apmetņu keramika
aprasināšana
aprūsēt
apsargs
aprūpes pabalsts
apreibināšanās
apopleksija
apriors
appelējis
aprīlis
apprecēt
apraudāšana
apriori
apprecēšanās
apsaldēšanās
aprobēšana
aprite dienās
apmierinoši
aprast
aprakstgalvas pamatdaļa
apotegma
aprakstvienība
apsardzes sistēma
apoplektisks
apreibums (sl.)
apsalt
apmierināms
apogejs
apozicionāls
apmežošana
aprādīt
aprakstīšana
apraides paneļkonference
apmierināt prasību
aprušināt
apocentrs
apoloģisks
aprobežotība
apsaimniekot
aprēķina rentabilitāte
apogs
aprīkojums
aprūpe
apsardze
aprēķināšana
apmirdzēt
apropriācija
apraides vētra
apreibināšana
aprasot
apokope
apraksta elementi
apraksta teksts
apraide
aprīkotība
apmirdzēšana
aprakstāms
aprūpētājs vecāks
apsaldējums
aprimis
applaucēt
aprīkojuma inženieris
applūst
apputeksnēšana
apriņķojuma periods
apritēt
apriebties
apraides adrese
apsargāt
aprūpe stacionārā iekārtā
appelēt
apraut
aprakstnieks
aprunāties
aprāvuma laiks
aprēķina saraksts
applūstamība
appuišot
apsaimniekošana
apsaimniekotājs
apresnoties
apsarkt
aprakstījums
apmūrējums
apreibinošs
apruna
apostils
apraidītājs
apraidīt
apmīzties
apsarkums
appeldēt
apmīzt
aprakšana
apmežojums
apraušana
aprimums
aprepis
apriet
apsāpēties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29