Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

apveltīt
apzīmogots
apvilkt
apzeltīts griezums
aptveramība
apvārsnis
apžēloties
aptaujas punkts
aptīrīšana
aptiekas uzcenojums
apvērstā lappuse
apustulis
aptaukošanās
aptīrīties
apveids
apzinīgs
aptverošā brigāde
aptveres-
apvaldība
apzināšanas ekspedīcija
aptvarste
apvienot spēkus
aptaustīšana
apvedmaršruts
apšuvums
apžēlošana
apvienotā fotoekspertu grupa
aptiekmuzejs
apturēšana
apšu
aptuvenība
aptieciņa
apūdeņošanas sistēma
aptumšojums
apvalkāt
apvidvārds
apžilbums
apvalkota bedrīte
apvienotās energosistēmas
aptaujāšana
apūdeņošanas zemkopība
aptuvens
apvidus vēsture
apžogojums
apviļāt
aptašķīt
apšmaukt
apvalks
apturēt pulksteni
apzīmogot
apvāks
apture
aptveršanas zona
apžūt
aptriepšana
apžēlojums
apzināts
apzināt
apzarnis
apvienots
apvelt
apziest
apvienošana vienā veselā
apvērsums
apvainojošs
apšūšana
apvaldīts
apvainotājs
apvārīt
apvienotā norma
apvārdot
aptuvens skaits
apvienotā firma
apvedceļš
Apvienotie Arābu Emirāti
apziepēt
apšuve
aptaukojies
apzaļumota teritorija
aptieka
apvainot
apžāvēšana
apzīmējums
aptverošā revīzija
aptumšošanās
aptuvena saskaņošana
apzemēšana
apšaudīšanās
apziņa
apzīmēt
apvelties
apzīmējošs
aptuveni
apzeltīšana
apžēlot
apžilbt
aptverošs
aptraipīšana
aptumšošana
aptīti gali ar kārbiņām
apzeme
aptītās auklas nospiedums
apzināšana
apvaldīties
apvienotais rādītājs
aptverošā uzskaite
apšļākt
aptaujāties
apvienotā nomenklatūra
apvienotās mērvienības
aptiekārs
apvaldīt
apvērst
apvienojams
aptaujātais
aptecētājs
apustulisks
aptaujas saraksts
apvākojums
apvienot
apvilkšana
apvirpot
apzināšanas maršruts
apzaļumošana
apzvanīt
apžilbināšana
aptaujas intervāls
apturis
ar (tālsatiksmes) autobusu
apšūt
apvaicāties
aptverošā plānošana
apvalkots pūslītis
aptuvens novērtējums
apzinīgums
apšaudīts
apvīst
apšuves joslas
apvalka
aptriept
apvest
aptraipīts
apturēt uzbrukumu
apzīmētājs
apvienoties bandā
aptīti gali
apvaldīšana
apšaubīt
Apvienotā Arābu Republika
apvārtīt
aptuveni prognozējams skaitlis
Apūdeņošanas norma
aptaujāt
apzīmējamais
aptvere
aptumšoties
aptuvena vērtība
aptuvenā vērtība
aptaukoties
apšaubāmība
apziednis
apvienošanās
apvīt
aptecēt
aptaujas lapa
apvazāties
aptumšojies
apzīmētājkļūme
apšaubāms
apziņot
aptverošais plāns
aptveršana
apvienoto tāmes normu rokasgrāmata
aptaustīt
aptinums
aptuvenais skaitlis
apvēršanas (optiskā) sistēma
apzīmētāja
apvēršanas pierīce
apvainots
apvainoties
apšaude
apžilbināt
apvīties
apvalde
apziņošana
apturēt laiku –fauls
aptumšot
apustuļu
apzīmēšana
apzināti
aptuvens daudzums
aptēst
apvērsts
apzeltīt
apūdeņošana
Apūdeņošana
aptraipīties
apšaudīt
aptuvens rēķins
apūdeņot
aptīta atliektā pēda
aptauja
apvidus
apzeltītājs
apšķebināties
apzagt
apvienotā komiteja
apturēt maksājumus
apzināšanās
apvainojies
apvienotie izcenojumi
apturēts pasūtījums
aptīta atliektā pēda ar adatturi
apvienotā kalkulācija
aptvarstīt
apvienotā divlīmeņu attēlu ekspertu grupa
apzīmogošana
ar
aptverams
apudšūnas
apzaļumojums
apvalkāts
apvērstās puses sakritenis
aptumsuma maiņzvaigzne
apzvērēts apgalvojums
apvāku papīrs
apzeltīts
aptīt
aptraipīt
apvidus mašīna
apvienotā nozare
apturēt vai neiedarbināt pulksteni
apvienotais elements
apzināšanas rajons
apvainošana
apzīmēts
apšaudīties
apvīstīt
apvienība
aptakelēt
apžogot
apžāvēt
apvienotā valsts un privātfirma
apvainojums korupcijā
apvazāt
apšķebināt
apzvērēt
apvīlēt
apvainojums
aptaujas veidlapa
aptuvens aprēķins
aptīrīt
apvērsējs
aptumsums
apvads
ar atdalītāju sekcionētas sadalkopnes
apvienošanās brīvība
apšaušana
apzāģēt
apvienotais normatīvs
aptvert
apvārdošana
apvienošana
apvienoties
apzināties
aptrūkt
apturēt
apvedkanāls
apzeltījums
aptīties
aptaurēts
aptekalēt
apvalkots
apvienojums
apteksne
aptvērums
apzinīgi
aptecēties
aptaisīties
apzaļumot
Apvienotā karaliste
apšķibīt
apžēliņ!
apzvērēties
apšaubīšana
apturējums
apžilbinošs
apšaut
apvēziens
apšubeka
apvedrežīms
apvemties
apvemt
aptracis
apvelings
apvienotājs
apturams
apvēlies
apvērse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29