Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

aritmētiskās zīmes
arhitektūra SAA
arbitrāžas
arfists
arhitektūras izstāde
arheoloģiskā atradne pilsētā
Arābija
arhitektūra SPARC
arābu burti
arhivālija
arhivēt
Arktika
Argentīna
arestants
arīds
aramiešu
ar darbu nesavienotās mācības
arhīvistika
arhitektūra EISA
arhidiakons
arka
arhitektoniskā projektēšana
Archie
aritmētiski loģiskais bloks
ar nodokli apliekams imports
arhīva materiāli
arheoloģijas institūts
aristokrātija
ar muitu neapliekams
Ararats
ar nodokli apliekams svars
ar lokkāsi saturēta siena
arābisms
ar pazeminātu muitas nodevu apliekamas preces
aranžējums
arheoloģiskā materiāla sistematizēšana
Arkādija
arhitektūra
arheoloģisks objekts
arheoloģisko atradumu slānis
Arābu jūra
arheoloģiskā karte
ar valdību nesaistīta organizācija
ar nolūku
arhīva ziņas
arhitektūra PowerPC
argentīts
arhitektūra CD-ROM XA
arheoloģisko senvietu aizsardzība
arhitektūras objekta atveide
aritmometrs
argumentēt
arhivārs
arābists
arkla pēdas
armatūra
ar nodokli apliekamā peļņa
aritmētika
ar augstu nodevu apliekamas preces
arhaisms
ar nodokli apliekama preču (vai ienākumu) daļa
arkas pēda
arbitrāžas process
arhitektūras muzejs
arhitektūras elements
arhīva izmantošana
arheoloģisko atradumu vieta
argons
ar tiesas spriedumu
ar negodīgiem līdzekļiem
Arābijas valstu Augstāko revīzijas iestāžu organizācija
ar ierakstītu vēstuli
arhibīskapija
Arāla jūra
ar spirālisku aptinumu lokam pievienota atliektā pēda
ar roku rakstīts
ar nodokli neapliekamo preču deklarācija
arhitektūra Alpha AXP
ar pārliecību
ar nodokli apliekamas ievedpreces
arhitektonika
ar šo ziņojam, ka...
aresta uzlikšana
ar muitas nodevu neapliekamais daudzums
Arafuru jūra
aritmētiķis
ar sūci
ar muitas nodokli apliekamas preces
arheoloģisks
arheoloģiskais piemineklis
arheoloģiskie izrakumi
arieta
ardievu!
arheoloģiskās pētniecības iestāde
arheogrāfija
areka
areāls
arheoloģijas terminoloģija
arabeska
ariānisms
arkebūza
ar brīvu (samaksātu) piegādi līdz galapunktam
ar sedzēju
arginīns
ar profilētu gredzenu lokam pievienota uzliektā pēda
aristokrāts
arheoloģiskais materiāls
arheoloģe
arhetips
ar uzcenojumu
arheomagnētiskās datēšanas paraugs
arhitektūras
aritmētiskā operācija
ar muitas nodokli apliekama virskrava
arhīva glabāšanas vienība
Arizona
ar īres noteikumiem ievestas preces
arhitektūra PA
arhibīskaps
arhitektūra ISA
ar laivu
ardievas
araukārija
aragonīts CaCO3
arhitektonisks
arābs
ar nodokli neapliekams
ar lidmašīnu
arheoloģija
arheoloģiskā pētniecība
arhīvfonds
arheoloģijas sektors
ar likumu noteikts
arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu konservācija
arheoloģiskā metode
arābu
ar likumu noteikti nosacījumi
aritmija
arestēšana
areometrs
arājs
ar neskartām muitas plombām
arheoloģiskais atradums
arestēt personu
Aragona
ar pazeminātu muitas nodokli apliekams
ar lokkāsi saturēta ārējā stiegra
argo
aritmētiskā pārbaude
arābiete
arhitektūra WOSA
aramzeme
arheobotānika
arguments par
ar fintiem
arhīva datu bāze
ar darbu savienotās mācības
arheoloģisko pētījumu veidi
arheoloģijas zinātne
arheoloģiskā periodizācija
arhivālijas
aramīds
arheoloģiskā aerofotogrāfija
arheoloģisko pieminekļu saraksts
ar seju pret grozu
aritmētiskā instrukcija
arhīvs
arheomagnētiskā metode
arfiste
arfa
aranžēts
argentīniešu
Arkādijas-
ar nodokli neapliekama dāvana
armagedons
ar likumu noteiktas garantijas
ar likuma spēku
ar muitas nodokli neapliekamas preces
arhegonijs
arbalets
argilīts
arhīvzinātne
ar atsitienu
ar likumu noteikts pabalsts
arhitektūra MCA
araks
arestēt kravu līdz muitas nodevas nomaksāšanai
arheoloģiskās kultūras
arheoastronomija
arbitrāžas komisija
ar mašīnu rakstīts
arheoloģiskais periods
arkla pēda
arhitektūra CUA
ar piemaksu
arbūzs
arbitrāža
Arhangeļska
arhimandrīts
arhīva dokumenti
arhīva komplektēšana
ar nodomu
arkāde
aritmētisks
arhaiskums
argentīnietis
ar kuģi
arhitektūras plānojuma uzdevums
arams
arheoloģijas muzejs
ar nodokli apliekamais pabalsts
arheoloģijas nozare
ar nodokli neapliekamais preču daudzums
arābu cipari
Argentīnas
ar bumbas iegriešanu
Ardēni
armadils
ar muitu saistīts
ar atlaidi
arhajs
arhīvsaiste
arestētās preces
arhaisks
arbaleta
ar līgumsaistībām noteikts preču pievedums
arheoloģiskā ekspedīcija
ar nodokli apliekamā izpeļņa
arbitrs
arheoloģisko pieminekļu aizsardzība
arhitektūra SNA
armāda
ar nodokli neapliekamie ieņēmumi
arēna
ar zvērestu apliecināta rakstveida liecība
aresta orderis
ar rokām
ar pazeminātu muitas nodokli apliekamas preces
argumentācija
ar likumu noteikta valsts iestāde vai uzņēmums
arhitekts
ar nodokli apliekamas preces
arheometrija
arbaleta rieksts
ar jaudas slēdzi sekcionētas sadalkopnes
arguments
ariozo
arktisks
ar noteikumu, ka
ar muitas nodokli apliekama krava
arests
ar nodokli apliekama dāvana
ar dubultsienām izveidotās sekcijas
ar augstu nodokli apliekamas preces
arkls
aramkārta
arheobotāniķis
arlekīns
arjergards
arhīveksemplārs
ar muitas nodokli neapliekamu preču saraksts
aristokrātisks
arhaja ēra
arhipelāgs
arī
ar nokārtotu priekšsamaksu
ar preses starpniecību
ar licenci ievestas preces
arheologs
aranžēt
arhivēšana
arheoloģiskie pieminekļi
Arkanzasa
arestēt
arhīva fonds
arīdzan
ar pēcmaksu
ARABOSAI
arheoloģijas nodaļa
arhivējoša dublēšana
arhivējoša rezerves kopēšana
arestēts
arhitektoniski
arhaiski
arhetipisks
arkāns
arabiks
argāns
arhīvglabātava
argāneļļa
arābisks
arheoloģiski
arlabvakaru
arlabunakti
aramietis
Arkādijas
arborists
aristokrāte
arheji
arkveida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29