Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

atsaite
atsaukt
atsacīties
atsaukties
atsegties
atrofēties
atrisināms
atsauces objekts
atsaukums
atsalt
atsacīt
atskābināšanas vanna
atradums
atsevišķi nosūtīta bagāža
atradze
atskabarga
atražot
atsevišķa summa
atriebējs
atraust
atskaldīšana
atrisināmības problēma
atragot
atrunāšanās
atrite
atrunāšana
atsaistītā piekļuve abonentlīnijai
atropīns
atpogāt
atsaucīgs
atsevišķs atradums
atradnes krājumi
atsavinātie līdzekļi
atražošanas periods
atsarot
atrotīti gali
atsāpes
atradumu vieta
atsaucība
atpūta
atskaņošana
atskaitījums
atpūtas zona
atsisties
atpirkt
atsevišķo paku plombēšana
atskaitāms
atsevišķais
atreferēt
atskaņojumu saraksts
atradumu vietu un pieminekļu saraksts
atskaldāms
atputekļošana
atskaitāmā summa
atskaitīt procentus
atriebt
atraisīt
atradējs
atrasties dokā
atpogāšana
atsēsties
atskaņojums
atsevišķs laidiens
atražošanas process
atsevišķa faktora indekss
atsevišķais normatīvs
atsauce
atpirkties
atsārņot
atradzis
atskaņot
atsegt
atritināties
atraktants
atpūtnieks
atsauces dati
atsērot
atsegšana
atraktīvs priekšmets
atsevišķais paņēmiens
atrakstīt
atribūts
atskaite
atsevišķi
atradumu nodošana
atritināt
atrakstīšanās
atsāļot
atprasīt
atpestīšana
atrast [pa]slēptuves
atrežģīt
atpūsties
atrisināmība
atraisīšana
atplūdi
atskaņas
atsērošana
atraušanās
atsākt
atribūti
atraugāties
atraitņrindiņa
atplūst
atradumu komplekss
atsauksmju grāmata
atraisīšanās
atsiet
atpūtināt
atsaukt pavēli
atpūtas diena
atskaņa
atrašanās
atskaitīšana
atradenis
atraut
atsavināšana valsts labā
atskaitīties par
atsist
atskanēt
atpogāts
atsevišķs novilkums
atraušanas stiprība
atrasties
atsevišķs izdevums
atrakt
atradne
atskaitīšanās
atsilt
atsaukt kredītu
atrist
atsevišķo kravu plombēšana
atsavināms
atskaitīt
atplaiksnīties
atrisināšana
atsāļošana
atpīt
atradums zemes virskārtā
atpūtas industrija
atsevišķo paku nodrošināšana
atprogrammēšana
atsaldēt
atražošana
atsevišķs apbedījums
atraidīt
atrautība
atraugas
atsevišķa litera
atradumu pārskats
atsegumu darbi
atraduma vieta
atplīst
atrasto mantu birojs
atsavināšanas akts
atsevišķs
atradumu uzskaite
atrašanās vieta
atskaitījumi
atrunāties
atsaukšanās
atsevišķās proporcijas
atraisīts
atsijas
atsegums
atsaukšana
atsākšana
atriebība
atsevišķo gadījumu reģistrs
atriebīgs
atsaucamais akreditīvs
atraitnīte
atrisināt problēmu
atsišana
atpūtas teritorija
atpestīt
atražošanas fāze
atsavināt
atplaukt
atrasties priekšgalā
atsaucīga sirds
atradināties
atrēķināt
atrasts
atskaitīties
atsārņošana
atskābekļot
atrofija
atsauksmes anketa
atradumu saraksts
atrisināt
atskaitot
atsevišķa rinda
atradnes
atprasīties
atsauksme
atraitnība
atraidījums
atsitiens
atplest
atplēst
atributīvs
atsaucams
atrast
atraisīties
atsaitēt
atraitne
atripot
atsaukt akreditīvu
atsevišķā bilance
atrauties
atsevišķa loksne
atsevišķo kravu nodrošināšana
atsālnis
atpumpurošana
atraitnis
atrunāt
atradumi
atskaldītājs
atsevišķi sūtāma bagāža
atprasījums
atsevišķā noliktava
atpūtas centrs
atradināt
atskaņotājmākslinieks
atrisinājums
atsacīšanās
atrašana
atradumu apraksts
atpogaļot
atpūst
atsaukt prasību
atradums apbedījumos
atsaucoties uz
atradumu grāmata
atsākt spēli
atruna
atrakcija
atraušana
atputekļošanas mašīna
atskaldīt
atpūtas vieta
atskaldīts kasīklis
atsevišķs pielikums
atrisināties
atradumu interpretācija
atsavināšana
atsijāt
atsavināts
atradumu žurnāls
atpūtas laiks
atriebties
atsevišķā sūtījumā
atsevišķs burts
atsaučpaziņošana
atsaukto sertifikātu saraksts
atpelnīt
atrauts
atribūtika
atrotīt
atsārņotājkuģis
atradināšanās
atrakstīties
atsalums
atsildīšanās
atriebīgums
atraktīvs
atsavinājums
atsākties
atsēdināt
atrade
atrofisks
atsevišķība
atsitējcimds
atrādīt
atriebe
atpirkums
atskābināt
atsaistīšana
atsaldēšana
atskābināšana
atpiņķerēt
atrādīties
atpirkšana
atsākšanās
atplaiksnīt
atsaistīt
atsekošana
atrūkt
atrullēt
atsēklošana
atprasīšana
atradināšana
atsāknēšana
atrise
atsieties
atpūkot
atraisītība
atsēdēt
atsēdēties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29