Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

atzīt sevi par atbildīgu
audits
atzīmēt kartē
atzītā plomba
aube
auditorkontroles firma
augstas precizitātes metiens
aubrieta
augsnes auglības uzturēšana
audio terminālis
augstas kvalitātes
augsnes apstrādes rīki
atzvanīšana
augments
augstākā tehniskā mācību iestāde
augsnes erozija
atzīt prasību
audioieraksts
augstais borts
atžirgt
augļošana
augstāks
audi
augstākais
audžu-
audiostraumējums
auduma pinuma rūtiņattēls
auduma pinuma šķēlumattēls
atzvelties
atvilkumi
audiovizuālais diskdzinis
audžumeita
audzināšana
atzinums par avāriju
atvietojamība
augsnes fauna
audzinātājs
augstākā izpeļņas robeža
Augeja
augs
audiovīzija
audeklbrezents
atvienotājmehānisms
atzīt par labu
augļūdens
augļotājs
augļkopis
Augstākā revīzijas iestāde
atvienot
audiovizuāls dokuments
atzīt par nevainīgu
augošs
auditoru atzinums
atvilcējs-
atzīšana par likumīgu
augīts CaMg, Fex2+, Fex3+, Ti, Al[(Si,Al)2O6]
augstas kaloritātes gāze
augsnes aizsardzība
atzīme par pievienotu pielikumu
auditora secinājums
augstas pakāpes integrācija
auduma pavedienu blīvums
atzīšana par spēkā neesošu
augēdis
augļi
audzēt
atzīšanās
auduma pinums
augstākā labuma
atzīts par pareizu
augstākā mācību iestāde
audžubērns
augstas klases
audiodokuments
audiovizuāls demonstrējums
audiovizuālo dokumentu fonds
audekls
augstākā labuma vīns
audience
atzinīgs
augsta blīvuma polietilēns
auditors
augsnes degradācija
auglīgs
atzīt izcelsmes dokumentāro apliecinājumu
audiogida komentārs
auglības kults
audiokasete
augizcelsmes izejvielas
augļu un dārzeņu rūpniecība
auditorkontroles organizācija
audekla pinums
augstākais sabiedrības slānis
audiofrekvence
atzīme dokumentā
atzīme par samaksu
audžumāte
augļotāja peļņa
atvilnis
atzīt par vainīgu
auditfirma
atzīme
audžumāsa
augstākais posms
atvilkšana
audiovizuālie sārņi
augsta riska
audiovideo
atvienojums
atzīt savu vainu
augsnes nostiprināšana
audzinātājvide
augsta līmeņa valoda
augstāks kredītrīkotājs
augsnes aizsardzības mežs
audzināts
audiovizuālās iekārtas
audžubrālis
audiometrs
auglenīca
augstas veiktspējas skaitļošana
audiovizuālie līdzekļi
audene
auditorija
augļotāju kapitāls
auduma griešanas mašīna
audze
audio
audiokonference
augstākstāvošs
atzinīgi novērtēt
atzīt pretenziju
audzējs
augstāk
atziņa
atzvanīt
auditēt
auditēšana
augi
augsnes krītošās auglības likums
audzētājs
augstāka instance
atzīmēt laiku, aizejot no darba
atzīšana
augstas kvalitātes produkcija
atzīts
audumi
atzinīgi
augstākais punkts
augstākā produkcijas kvalitātes kategorija
auduma vainags
atzīmes un numuri
auditāts
augstākā siltumspēja
auditora atzinums
augāja atjaunošanās
augļu un dārzeņu veikals
augstas kvalitātes preces
augsnes apstākļi
audio/video mijas formāts
atzarošana
audekla maiss
augstais pildenis
augļlapa
augļkopība
augstākās kvalitātes prece
audiotekss
augstāka organizācija
augstākā organizācija
atzinība
augļotāja
audzēkne
augļu koks
atvirzīt
augsta kvalitāte
atvilces maršrutēšana
augājs
atzīt ārvalsts muitas zīmogu
atvienoties
audžudēls
augstākās kvalitātes izstrādājums
atzītās tiesības
atzveltne
atvilkties
augstākā labuma preces
audzēja-
atvilināt
audums
augstākā līmeņa sarunas
augstākā pārvaldība
atvirzīties
augsne
augsta konjunktūra
audu piesitamā ķemme
augstākās kvalitātes
augstākās kvalitātes-
audzināt
auglis
augsnes auglības atjaunošana
augstākā šķira
augstāka iestāde
atzviļus
audita programmatūra
augsta cena
audita rezultāts
atvilcējmuskulis
atžilbt
augsnes nonese
audzētava
audiolingvāls
audpārsedze
atzīt ieteikumu
audžutēvs
augstāka amata pakāpe
auglība
augāja rezervāts
atvilkums
atzaroties
atzīt vainu
atvilcēj-
atvienošana
atzīties
augstais dribls
audzinošs
audekla iesējums
atzīt par likumīgu
atvilktne
atzīme par pierakstīšanos
atzinums
audzēšana
augstas kvalifikācijas
augsnes apstrāde
audzelīgs
auditējamais objekts
augkopības produkcija
augļkopa
augstākās šķirnes papīrs
atzīmēt
augļražība
auglības dieve
audekla papīrs
augstas tehnoloģijas nozare
augļu
atzarkabelis
audekla
atzīta asociācija
audējs
augsnes noplicināšana
audzelība
augkopība
audiovizuāls
auduma josta
augstāks vadītājs
augonis
atzīt ārvalsts muitas nodrošinājumu
augstākās kvalitātes preces
atvilkt 5% no algas
atvilkt
audita pakalpe
atzars
audžuģimene
augļapvalks
atzarojums
atvietotājs
atzīt par ievedamu bez ievedmuitas
atzīt
audēja
augāja antropogēnā nostaigāšanās
atzīts operātors
audzēknis
augsta izmantojamība
atzīt par spēkā neesošu
atzīta prece
augošais pieprasījums
audioemuāri
augstas izšķirtspējas televīzija
auditpēdas
atzarot
atvietojams
augstākminēts
audžuvecāks
au!
auglīgi
augseka
augsme
atzveltnis
atvilcējs
auditācija
atvietot
audioiekārta
atzīmēties
audiofails
audiometrija
augļudārzs
audiosistēma
auditorfirma
audzēja
augļaugs
audiosignāls
augļķermenis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29