Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

labestība
labotājs
laika strādnieks
labāk
lādiņsaistes matrica
laikdales multipleksēšana
labpatika
laikdales daudzpiekļuve
laikraksta lappuse
labot nosacījumus
labprātība
labklājības valsts
lāčsūna
laikposms
labklājības ekonomika
laboratorisks
laika darbs
labierīcības
labuma guvējs
labošanas
labošanās
labot trūkumus
lācīgs
labiekārtot
laika vienādojums
labošanas pasākumi
labošana
labvēlības tarifu piemērošana
laikmets
laikam
lādēt
laikrakstu izdevniecība
labklājības stāvoklis
lācene
labā puse
labklājības pieaugums
lāča
laboties
labības produkti
labdabība
lādiņa saites matrica
labsirdība
labiāls
lācis
laikietilpīga procedūra
labvēlība
labojums
labvēlīga tarifu likme
labojošais kods
laika noteicējs
lafete
laiksakritīgs
laika ietaupījums
laborants
labot restaurācijas kļūdas
laika
laikā
lai
labdabīga apkārtne
labā stāvoklī
labiekārtošana
lāčāda
laikdales blīvēšana
labils
laidums
labskanīgs
labojams
labprātīga atzīšanās
labasdienas
labot situāciju
laika iztrūkums
laboratorijas pakalpojumu nodrošinājums
labvēlis
labdarības fonds
labrocis
laikrakstu sējums
laboratorijas iekārta
labvēlības statusa piešķiršana
labais borts (jūrn.)
laikraksts
labāks
labi!
labprātīgs
laidiens
labieši
laika vienība
lāgot
labojumu koeficients
laikietilpīgs
laika sprīdis
labības nodeva
laika ierobežojums
labvēlīgums
laika ekonomijas likums
labība
laboratorija
laikspiedols
laika (ņēmējs) tiesnesis
laiksakritība
laiks, kurā preces var atrasties teritorijā ar lietošanas tiesībām
labvēlīgs stāvoklis
lāgošana
lāgam
labskanīgums
laikrakstu fonds
laika normēšana
labojuma summa
laika alga
labojumu datne
labējā sabīde
laidnis
laiksprauga
laika norma
labojumi
labējais
labākais atlēcošo bumbu ieguvējs
laikietilpīga operācija
laika joslas
labsirdīgs
laikrakstu pasūtīšana
labializēt
Labās Cerības rags
labializācija
labulis
labības pieņemšanas punkts
labojumu ierakstīšana
laikdalības sistēma
labojuma koeficients
la
laika ņemšana
labsajūta
laikiztures tiesības
labotais nosaukums
labi atalgots
lāgošanas plate
labprāt
labotās rindas
laika faktors
labdarības darbinieks
laika relejs
labējs
labprātīgi
Labradora
labs
labvēlības tarifu izmantošana
laiksakritīga darbība
laika limits (norma) soda metienam
labības sagāde
labošanas iestāde
labvēlīgi noskaņots
laidens
labiekārtojums
labiodentāls
laika mērīšanas sistēmas
labdarības sabiedrība
laikmetīgs
laicīgums
laikdale
lācenājs
laikraksta reģistrācijas kartīte
labojies
laikus
labais
labas kvalitātes produkcija
labdarīgs
lācēns
labisks
labvēlīgi ietekmējošs
labā roka
labdienas
laidena ieslēgšana
laga
lāga
lāgā
labvēlīgos apstākļos
labot muitas deklarāciju
labējā taisnošana
laikmeta-
laikmetīgā māksla
lācenes
labierīkots
laidelēties
labumguvējs
laiks steidzina
lādzīgs
laikabiedrs
labturība
lāčot
labticība
labots izdevums
laika pārvaldība
lai aizsargātu apkārtējo vidi
laikšķēle
labi atalgots darbs
lādēties
laba īpašība
laika posms
labvakar!
laidars
laika posms, par kuru tiek aprēķināti procentu maksājumi
laicīgā vara
laika darba premiālā samaksas sistēma
laikrakstizdevums
laika sadale
labdien!
lagūna
laicīgs
laikiem
labināties
laicīgi
labvēlīgs
laika periods
labrīt!
labradorīts
labierīkošana
laika darba vienkāršā samaksas sistēma
labums
labad
laikspraugas gredzentīkls
laikrakstu savērums
labdabīgs
lāde
laikmetīgums
laikā nepaveikts
lādēšanās
laicisks
labdaris
labdarība
lādīte
labiekārtots rajons
lai aizsargātu intelektuālo īpašumu
labības novākšana
Lahora
labi
laikdalība
laiksakritības vadība
laikmetīgi
labdare
laiks
labradors
Lādogas
labot
laiktaupes samaksa
Lagosa
lādiņš
labdevības darbība
lāčpurns
lāgiem
laika izlietojums
labklājība
laidiena versija
laikietilpīgs darbs
labākais
labināt
Laba
labā
laide
laikstrādnieks
laboratorijas analīze
labirints
laidā
labotais novilkums
laika samaksa
labradors Ab50An50-Ab30An70 (albīta Na[AlSi3O8], anortīta Ca[Al2Si2O8])
labā bultiņa
laika sadalīšana
laika zīmogs
laikspiedolot
laikzīmogot
labsirdīgi
labestīgs
labunakti
labojamība
labierīkot
labiekārtots
labestīgi
labskanība
lādētājs
labticīgs
Lādogas ezers
labvēlīgi
laikrindas
lādēšana
lāčauza
laikapstākļi
labumi
labdzimtība
labticīgi
laikrinda
labilitāte
labināšanās
laikaposms
laikot
laikrādis
labdarības
labiskums
labpatikt
labrocība
lācītis
Lāčplēsis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11