Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

neticamība
nesekmēties
nespodrs
nesekmīgs mēģinājums
neskaitot
neskaitīt grozu
nesāpīgs
nesavienojamība
nesportisks(-as uzvedības) fauls
netaustāms
nesatraukts
neskaidrība
nesaņemamais pabalsts
nešķīstība
netiešā importēšana
netipālā figūra
nesodīts
nešķīstošais savienojums
nesapratība
nesaprātība
nestrādes stāvoklis
netiešās izmaksas
nespējnieks
nesaskatāms
nesen
neskarta teritorija
neskaidrs
neskuvies
nesasniegtā izsaukuma pāradresācija
nesējsistēma
netikums
nešpetns
nestandarta preces
nēši
nesimetriskums
nesaudzība
neskartā zeme
nesankcionētā piekļuve
neskaitāms
nesēja jušana
nesējfrekvence
neticība
nesaturēšana
nesaskaņotība
netiesīgs
nestrādājamais vecums
nesaudzīgs
netiesisks akts
nesekmība
neskūts
nestspēja
nesaskanēt
nesaprašanās
nesārnīgs apvidus
nesamērojams
nesankcionēts
nestrādājošs pensionārs
nesmēķētājs
nesamērojamie rādītāji
netieša bojājuma strāva
netiešs zibens spēriens
nesatricināms
nespējīgs
neskolots
nesmalkjūtīgs
nesistemātisks
nesēja jušanas un sadursmju atklāšanas daudzpiekļuve
nesamierināts
netiešā adresēšana
netikumība
nešķīdināmība
nēsātājs
nespēcīgs
nesties
netiešā gaisma
netikls
netiešais apgaismojums
nesaticīgs
nesēja atklāšana
nesapratīgs
nesaprātīgs
neticīgs
nesavilkts
neticami
nesamulsis
neslava
neskarts
netikumīgs
nesavienots
nestrādes maiņa
nespecializēts
nesenais
nesvarīgums
neskvehonīts Mg[CO3] x 3H2O
netiešā instrukcija
nespēcība
nesaskaņots
nesmaržīgs
netiešā nodeva
nesavlaicīgs
netieša īsslēguma strāva
netiešais darbs
netaisns
nestabilitāte
nesavaldāms
nesātis
nesimetrijas koeficients
nestrādājošs
nestacionārais fonds
neskartās dabas aizstāvis
nesaskaņa
nesaskaņā
nesavtīgs
nesaprašana
netiklība
nespēja
nesamierināmība
netiešā regulēšana
nestuves
nesaredzams
nesens
nesegts čeks
netieši
netāls
nesmalkjūtība
nesaprotams
nesasniedzams
nesteidzīgs
nesievišķīgs
nesukāts
nesaskaitīts
nesējsignāls
nēsāšana
nespeciālists
netiešā samaksa
netiešie sakari
netaktiskums
netaupīt
netaisnīgs
neskarta daba
neslēpts
nestingrā atgrieze
nešķirot
neskaitīt darbību
nesapraša
nesējs
nest augļus
nestrādes diena
nesekmīgs metiens
nesimpātisks
nesta bumba
nesamērojamība
nesapratne
netālredzīgs
nešķīstošs
netiešā adrese
nespert
nešķīsts
netālu
neskart
nesātība
nesamierināms
nešaubīgs
nesodāmība
netālredzība
nesteigties
nestandarta produkcija
nēsāt
neskrotētas grūbas
netieša pārstāvība
nespēks
nespēcīgums
nesastiprinātu planku grodi
nespodrums
netiešs
nespeciālisti
nesavirmots
nestrādāt
nesēja jušanas un sadursmju nepieļaušanas daudzpiekļuve
nestunda
netiešas vēlēšanas
netiešu aprēķinu metode
nestabils
nesarežģīts
nesastiprinātu dēļu (planku) grodi
nesataustāmība
neticams
nesaraujams
nesekmīgi
netiešā metode
netiesīgums
netiešais nodoklis
nešķirams
netiešais imports
nesimetrisks
neskanīgs
neslavināts
nesasniegts
neticīgais
nesatricināmība
nesaskanīgs
nesprāgstošs
neskaitīts
nestrādājošā iekārta
nesavtība
netiešs pierādījums
nestrādājošie iedzīvotāji
nesasniedzamība
nesātīgs
nešķīdināms
nesaskaitāms
nesvarīgs
nesankcionēta piekļūšana
neskatoties
nestandarta
neskaidri
netīksme
nesistematizēts
NetBIOS
neskarta ainava
nesaņemtā krava
nestoriānisms
nesportiska uzvedība
nespēt
nespodrība
nesavaldība
nestrādes laiks
netiklis
nesaticība
nesaticībā
neteikts
netaktisks
nesavaldīgs
nesaskaņas
nesaudzīgi
nesavienojams
netaisnība
nesteidzīgi
neticēt
nešķirots
nesaprotamība
nesists
nesekmīgs
nesataustāms
nesējraķete
nesegts
nešus
nesimetriska šķeltņa kalts
nest
nestarpināts salikums
neslīpēts
neskaidras izcelsmes prece[s]
nesverams
neslīdošs
nesējviela
neskarjosla
nestacionārs
netipiski
nespecifisks
nesavtīgi
nesprādzis
neticīgi
nesmuks
nesasteigt
nesmukums
nesavtīgums
nesaprātīgi
nesistemātiskums
nesmuki
nešaubīgi
nesošs
netaisnīgi
netaisni
neslikts
nesējorganisms
nestabili
nešķīstais
nesniegšana
nešķīstenis
nesavietojamība
nesodīšana
nespecifiskums
netīkams
neskrotēts
nešļava
nespeciāliste
nešpetnība
nesavietojams
nesolīt
netaisnīgums
nesapīgi
nesējgāze
nesinhrons
nesportisks
nesatricināmi
nesējslānis
neslikti
nēsāties
neskaidrības
netiešums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21