Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

nodrošināt samaksu
nodokļa iekasējums
nodedzināt
nodokļsvars
nodot liecību
nodzeltēt
nodokļa likme
nodimdēt
nodokļu maksātājs
nodrošināts muitas iestādē
nodokļu pārcelšana
nodokļu anticipācija
nodrošinājums vecumā
nodokļu aplikšanas objekts
nodriskāties
nodauzīties
nodot preces tranzīta procedūrai
nodarboties ar
nodrošināt ar personālu
nodevīgs
nodot kādu tiesai
nodurts
nodot ekspluatācijā
nodarboties ar kontrabandu
nodot preces muitas noliktavā
nodokļu pārlikšana
nodokļu maksājumi
nodokļu inspektors
nodevas atmaksa
nodrāzt
nodokļa parādnieks
nodokļu maksāšanas spēja
nodarboties
nodibinātājs
nodokļu likme
nodroses termiņš
nodrošināt garantiju
nodzēst
nodilis
nodienēt
nodrošināties
nodeva
nodokļa samaksāšana
nodokļi
nodrosēt
nodrošinātība ar dzīvokļiem
nodrosējums
nodokļu iekasēšanas teritorija
nodroses dators
nodokļu realizēšana
nodrošinājums
nodokļa likmju grozīšana
nodrošināt muitas atvieglojumus
nodokļu likumi
nodibinājums
nodošana remontā
nodoklis par degvīnu
nodrošinājuma krājums
nodeva par cukuru
nodeldēts
nodevas parādnieks
nodokļa apmērs
nodokļu piedzīšana
nodrosēta vieta
nodrukāt
nodokļu inspekcija
nodošanas brīdis
nodokļu
nodokļa racionalizēšana
nodiluma stiprība
nodibināšana
nodokļu robeža
nodarīt
nodarītais zaudējums
nodzert
nodarbinātības nodrošināšana
nodokļa ievākuma summa
nodrošinājuma (zīmogu un plombu) pārbaude
nodilušas banknotes
nodoms
nodzerties
nodokļu nolīgums
nodeldēt
nodarbinātības nodrošinājums
nodarbināts
nodegulis
nodarboties ar jautājumiem
noderīgums
nodrošināt ar informāciju
nodokļa ieņēmums
nodokļu tarifi
nodroses atcelšana
nodot tiesai
nodzenāt
nodrosēšana
nodevas parāds
nodokļu aplikšanas pamats
nodot tiesības
nodevējs
nodzeltējis
nodokļu ienākumi
nodroses laiks
nodokļu deklarācija
nodilšana
nodomāt
nodokļu iekasētājs
nodrošināt identiskumu
nodokļa ievākums
nodokļu atvilkumi
nodokļu uzskaite
nodošana no kuģa
nodokļu iestāde
nodrošināt
nodokļu pamatpozīcijas
nodokļu summa
nodrose
nodevas atmaksāšana
nodokļu imunitāte
nodokļa iekasēšana
nodot iespiešanai
nodārdēt
nodeva[s]
nodošanas termiņš
noderēt par attaisnojumu
nodošana glabāšanā
nodarboties ar narkotiku kontrabandu
nodroses ilgums
nodokļa ienākšana
nodzēšams
nodokļa ieturēšana
nodošana (jur.)
nodrošināt juridisku atbalstu
nodarboties ar narkotiku kontrabandas organizēšanu
nodokļa nesējs
nodokļu samazināšana
nodarbinātības pakāpe
nodošana komisijā
nodarbinātības palīdzības fonds
nodokļa atcelšana
nodokļu atskaitījumi
nodrošināt preču neaizskaramību
nodrošinājuma gredzens
nodarbinātības ilgums
nodrošinātība ar naudas fondiem
nodot kontrolē
nodauzīt
nodošana ekspluatācijā
nodibināties
nodošanas bilance
nodarināt
noderīgs
nodroses barošanas sistēma
nodokļu aprēķināšana
nodot (lietu) tiesā
nodokļu konvencija
nodibināt
nodarbošanās nozares
nodrošinājuma pakāpe
nodokļa atmaksāšana
nodokļu bāze
nodokļu grāmatvedība
nodoklis, no kura var izvairīties
nodošana īpašumā
nodot liecību ar zvērestu
nodoklis samazināts par... %
nodošana otrreizējai pārstrādei
nodežurēt
nodarbošanās
nodot kravas pavadzīmi
noderēt
nodriskāts
nodejot
nodokļa iekasēšanas atlikšana
nodarbinātie iedzīvotāji
nodokļu plānošana
nodokļu iekasēšana
nodrošināt vienādu attieksmi pret...
nodokļu skala
nodokļu sistēma
nodrošināšana
nodot preces muitas procedūrai
nodokļu atvieg1ojums
Nodokļu birojs
nodrāzts
nodokļu samaksa
nodrošinājuma (zīmogu un plombu) apskate
nodokļu aplikšanas bāze
nodrošinātājs
nodokļu ieņēmumi
nodokļu pamatojums
nodot lietu izskatīšanai tiesā
nodokļu sūdzība
nodrošinājums slimības gadījumā
nodarbinātības dienests
nodot
nodarbinātības līmenis
nodokļa iemaksāšana
nodokļa parāds
nodiluma koeficients
nodokļu pārskatīšana
nodokļu stimuli
nodokļu atvieglojums
nodokļu piedziņa
nodokļa amortizācija
nodrošinātība
nodīrāt
nodilums
nodokļu rēķinvedība
nodokļu atlaide
nodarboties ar tirdzniecību
nodarboties ar komercdarbību
nodokļu nasta
nodošana no piestātnes
nodurties
nodilt
nodevība
nodrošināt ar mājvietu
nodošana beztermiņa glabāšanā
nodrošināt ar muitas plombām
nodrošināts
nodošana utilizēšanai
nodevas
nodot ūtrupē
nodoties
nodokļu reģistrēšana
nodrošināt preču drošību
nodoklis
nodokļu politika
nodurt
nodokļu deklarācijas veidlapa
nodevas likme
nodokļu noteikšana
nodrupt
nodiluma virsma
nodomāts
nodrebēt
nodarboties ar uzskaiti
nodokļu iegrāmatojums
nodokļu sadalījums pa iedzīvotāju grupām
nodošanās
nodrošināt pieeju kravas telpām
nodrošinātība ar zemi
nodokļu reģistrs
nodarvot
nodokļu atmaksas kārtība
nodošana
nodokļu parāda norakstīšana
nodošanas un pieņemšanas akts
nodarījums
nodarboties ar ...
nodokļu atvieglojumi
nodrebināties
nodeva vai iekasējums atcelts par...kg
nodokļu atvieglojumu darbības zona
nodot (preci) muitas procedūrai
nodrošināt vienādu rīcību ar...
nodošanas akts
nodunēt
nodrošināt pierādījumus
nodoklis par alkoholiskiem dzērieniem
nodokļa lielums
nodokļu parādi
nodegt
nodokļu indeksācija
nodrošināt ekspertīzi
nodokļu režīms
nodokļu nemaksātājs
nodrošināt juridisku konsultāciju
nodibināt sakaros
nodokļu reforma
nodriskāt
nodokļu (samaksas) pārkāpumi
nodokļu maksājums
nodrošināt ar [apmešanās] vietu
nodarīšana
nodevies
nodokļu aprēķinu pārbaude
nododamais objekts
nodevums
nodrāzties
nodevīgi
nodulārs
nodemonstrēt
noderība
noderīgi
nodefinēt
nodungot
nodārdināt
nodudināt
noducināt
nodēvēt
nodilumizturība
nodeklamēt
nodiktēt
nodipēt
nodīrāšana
nodzēšana
nododams
nodrošināšanās
nodzēries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21