Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

noņemt vāku
nominālkatalogs
nonēsāt
noplēst
noplacināti gali ar piekariņiem
noplombēts
norasojis
nomierinājies
nopelns
nomelnot
nomirt
noraudāt
nomierinošs
norādošs
noniecinošs
norāpties
nomodā
nopulgot
nopelšana
norādītā cena
noosfēra
nomierinātājs
noplaucēt
nomērķēt
nometnieku apmetne
nopeldināt
nominācija
noplombēt
nonīkt
nominālais patēriņš
nomogrammas skala
nora
norause
noraidīt
nopratināšana
noraukti gali
nomnieku maksājumi
nomināls
nomētāt
noņemties
noraizēties
noputējis
nopūta
nominālais spiediens PN
norādes kartīte
nomogramma
noorganizēt
nopeldēties
nometināšana
nomenklatūras
nopelni
noplacināti gali ar iecirtumiem
nopeldēt
nopostīt
norādīt marķējumu specifikācijā
noraudājies
nomērdēt
nometnieki
norakt
nominālais diametrs DN
nonparelis
nomizot
nomīt
norakstīšana
noplukšana
nomierināšana
nopēlums
nopūderēt
nomērcēt
nopūdelēt
nopušķot
nominālvērtība
noniecināt
noprast
nomnieks
norādītais termiņš
noņemt
norakstīšanas akts
noplicināšanās
nopurināt
nopietnība
noņēmējs
nomuitošana
noraukt
noraisīt
noplīst
nopūt
nomedīt
nopelnīt iztiku
norāt
noplīkšķēt
norādīt uz pārkāpēju
noņemt naudu no bankas konta
nominālrežīma skrūve
noplīsis
nomelnējis
nopūlēties
noplakt
noraust
noņemt etiķeti
noraidīt piedāvājumu
norādīt marķējumu pavadzīmē
nonijs
nomesties
nonese
nomocīt
nomērīts
nomenklatūras komiteja
noņemšanās
nomest
norausties
nonakords
nonicināt
noplātīt
noplaukšķēt
norādīt par faulu spēlētājam Nr 9
noplūde
noņemt paraugu
nopirkšana
nonēsāts
nopūsties
nomods
nominālā vērtība
noņemams disks
nopriecāties
noplukt
noplūkt
noņēmējsuka
nomocīties
noprotestēšana
norāde
nominālā cena
nomīdīšana
nominatīvs
nomēslot
nopaļāt
nonāvēt
nopurināties
noplēšams
noraudzīties
nopulēt
nopūlēt
noniecināšana
nominālcena
nopakaļ
nomotētisks
nonievāt
nopelnīt
nominālisms
noplunkšķēt
norādījums
noprotestēts čeks
noputēt
noprotestēts vekselis
nopelējis
norakstītais parāds
nonāvēšana
noņemšana no uzskaites
nopļaut
nomierināties
nomērīšana
nopirkt
noņemams
norasot
nomenklatūras katalogs
nopētīt
nopērties
nonest
noraustīt
nominālā jauda
noplicināt
nopilināt
noņemšana
nominēt
norakstīšanai atlasīto priekšmetu saraksts
nopūst
noņurdēt
nomirdināt
nopostīts
nomenklatūrcenrādis
nominālais darba laiks
nomocīts
nopeilēt
noraidījums
nomocīšana
norādāms
nopaukšķēt
nopietns
noņemt plombu
nopērt
nopīt
nona
noplacināti gali
nomocījies
nominālformāts
noplakšķēt
noraksta apliecinājuma atzīme
noņemams iesējums
nopostīšana
nonākšana nabadzībā
nomērīt
nomīdīt
noplaiksnīties
noņemt maksti
nopūdēt
nomurmināt
nometināts
nopaleja
nonets
noraidīta prasība
nomelnējums
noraidošs
nopukoties
noplucināt
noplucis
noprasīt
nometināt
nomelnošana
norādes starpkarte
nomenklatūra
nopratināt
nomenklatūras rinda
noraksts
nomiegojies
noraidīšanas datums
noplūst
noraizējies
noraidījumu signāls
nonākt
nominālists
noplūdināt
nomierināt
nopietns bojājums
nopelt
nomuitots
noraukts smaile
norādīt vietu
noraidīšana
noplicināšana
norakstīts
noņemt pārsegu
noorganizēties
nomelnēt
nonesums
nomuitot
noplūdums
norādīt
noraga
norakstīt
noraidīt preču deklarāciju
nometne
nomiegoties
norādītā osta
norakstīšana no konta
nomuitot kravu
nominālā alga
nomidzis
nomētāšana
nomīts
nometinājums
nonsenss
nomušīt
noplacināt
nonstops
norakstījums
nopietni
noraidoši
nomešana
noniecinātājs
nonilfenols
nopilēt
noorientēties
nopludināt
nomurmulēt
nominēšana
nopelnīšana
nopludināšana
noplukums
nomontēšana
noprecēt
norādītājs
nomierināšanās
nomutēt
nonāvēties
noorganizēšana
nonivelēšana
noplīkšķināt
norādīšana
nomontēt
norādītais
noniecinājums
nonākšana
nopublicēt
noplombēšana
nomiegs
nomiegt
noplaukt
nomērdēts
nomukt
nonivelēt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21