Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

nošļukt
nošļūkt
noteikt vietu
notrenkāt
novadītājs
noteikt samaksas lielumu
noturēšana
noteikts valūtas kurss
novada vēsture
nošļucis
notrulināt
notīstīt
nošu fonds
notēls
noteces regulēšana
notraipīties
nošpikot
nošķūrēt
notariāts
notācija
noturība
notriepts
novadgrāvis
noteka
noturīgs sārņotājs
notušēt
nošķirt funkcijas
nošļakstīties
notifikācija ECN
nosvilpt
noteikts maksājums
notirpums
noteikt vērtību
notaksējams
notikt
novadošs
noteiktas darba stundas
notikums
noteikt mērogu
notvert
notēlot
notīrīt
noteikums par priekšapmaksu
notariālā nodeva
notiekošās mācības
notupties
novācējs
notariāla apstiprināšana
noteces enerģijas koeficients
noteikts (maksājuma) termiņš
noteikt ierobežojumus
noturīgums
nošķirot
novadīšana
noteiktajā laikā
notēst
nošķelt
noteikts
noteikumu kopums
notecināt
noticēt
noturīgs sārnis
nošķiest
novade dabas vidē
novadcaurule
nošķindēt
noteiktais ražīgums
nova
nošaut
noteiktās muitas procedūras
noteikt dienu
notriept
nošķirošs
notūļāties
notraukt
noteicošais gads
noteikt tarifu
notiesātība
notirpt
novadīt
nošņaukt
noteiktība
novadnieks
noteikt termiņu
noteikt muitas nodevu pēc tarifu kvotām
notaukot
noteces slānis
novadkanāls
noturēties
noteikt pazeminātu cenu
novadpētniecība
noteikt cenu saskaņā ar tarifu
nosvītrot
nošļaupums
noteikums par garantijām
noteikts ceļš
nošķiebt
notārs
nošķirts
noteikt
notrulināties
noteces enerģija
notariāls apstiprinājums
nošļakstēt
noteikt muitas nodevas lielumu pēc īpaša izcenojuma
notekcaurule
notifikācija
notāra-
nošķiests
notraipīt
noteicējs
nošļakstīšana
noturīgs
noteikt papildinājumus vai piebūves konstrukcijā
nošauties
noteikumi
notarizēšana
noteikt nodevas lielumu pēc īpaša izcenojuma
notariāls
noteikums
novadniece
nošķirt
nošķiršanās
noteikta cena
noteiktā cena
noteikts maksājuma termiņš
nošļupstēt
notekūdens
noteikt nodokļu summu
noteikt vajadzības un prasības
noteikt pārvadātāja saistības
noteikt robežu
novācija
nosvīst
noteikt atlaidi
nošķiršana
noturēt
noteikumu (sac.) grāmata
notiesātais
notraipīts
novadpētnieks
noteikt naudas soda lielumu
notifikācija BECN
novads
notekgrāvis
notikumu secība
nošķelts sadalījums
noteiktais pensionēšanās vecums
notekūdeņi
notikumu pavērsiens
notēlojums
notiesājošs spriedums
notis
notrīcēt
noteikta alga
noteikumu (normatīvo aktu u.tml.) piemērošana
noteiksme
noteikta procentu likme
noteikts datums
noteikt (kvalitātes) līmeni
Notingema
notēmēt
noteces modulis
nošķirtība
notīrīšana
noteikums par priekšlaicīgu līgumsaistību izbeigšanu
noteikt pārveidojumus
notekūdeņu analīze
notecējumformas kristālagregāts
noteikt atrašanās vietu
novadpētniecības kartotēka
noteikt laivas piederību
nošķirties
notekūdeņu attīrīšanas iekārta
notrenkt
noteicošs
noteikti nosacījumi
noteikta maksa
nošķēlums
novadēties
noteikt izmaiņas
novadpētniecības muzejs
notriekt
notupēt
notekūdeņu aka
notekūdeņu soda nauda
notašķīt
notrūkt
noteiktais algas līmenis
noteikt preču identiskumu
notrulināts
notariāli apliecināts testaments
notikumu virkne
noturams
nošķirti
noteces apjoms
nošu raksts
notašķīties
nošļakstīt
notinkšķēt
nošķelties
nota
nošķelšanās
noteikt muitas nodevas lielumu pēc preču vērtības
notekrene
notifikācija FECN
noteiktā laikā
noteikšana
nošķirošana
notiekošs
noteikt datumu
noteikumu neievērošana
nošvīkstēt
noteikta stipruma
notvert nozieguma vietā
noteikt svaru
noteikums par cenu
notirpis
nošķiebties
notece
nošūt
noteikti
noteiktais tarifs
nošu iespiešana
notālēm
noteikt zaudējumus
notariāli apliecināts novēlējums
novadpētniecības fonds
noteikta kārtība
noteiktā kārtība
noteiktais termiņš
noteikt starptautisko tirdzniecību
nošķēluma plakne
noteikumu pārkāpšana
noteikums par soda naudām
notaksēšana
noteikt nodokļa lielumu
notiesāt
noteikta parauga anketa
notekūdeņu attīrīšana
novadpētniecības katalogs
notveršana
nošņāpt
nošizdevums
notaksēt
nosvinēt
noteicošais
nošķīt
notīt
novadējies
noteiktais maršruts
nošokēt
noteikta naudas summa
noteikumu pārkāpums
notikumu apdarinātājs
noteikta summa
nošļākt
nošķaudīties
noteikts maršruts
nosvilpšana
noteikt nodevas lielumu pēc preču vērtības
noteikums par avansu
notraust
noteikt pārāk augstu cenu
nošķiesties
noteikta likme
noteikumu atcelšana
notecēt
nots
notrīt
notvīkt
notiesāšana
noteikt cenu
nosvilt
nošķērēšana
noteikt daudzumu
Notingemšīra
nošņurcis
nošaušana
notievēt
notariāli
notikušais
notīties
nošķīrums
notāra
novaibstīties
notērēt
notraipīšana
notrīsēt
nošņaukties
note
nošuve
nošņākties
nošķīrējs
notecināšana
notecēšana
nošķiebums
notiesājošs
notrūkties
notiekošais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21