Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

nelikumīgi ievest
nelikumīgi pārvadājumi
nekustams objekts
nelegāli pārvest ieročus pāri robežai
nekomplekta preces
neklātienes
nekavējoties
nelikties
nelīdzsvarots
nekustams īpašums
neliela ekspozīcija
nelikumīga preču (piem., alkohola) ražošana
nekompetents
nekā
neliels risks
nelikumīgs tirgonis
nelabvēlīgi darba apstākļi
nekrietns
nekonsekvence
nelikumīgs
nelabprātīgs
nekvalitatīvā produkcija
nelikvīds
nelikumīga muitas plombu noņemšana
nelikumība
nekristīts
nelietderība
nekustīgs savienojums
nekopts
nelikviditāte
nekrobioze
nekatrs
nekristāliskums
nelikumīgs ieguvums
nekustams
neklātnieks
nekārtības
nekontrolēta bumba
nelabs
nelicencēts
nelaimīgi
nekustama manta
nekaitīgums
nelegālas narkotikas
nelga
nelaiķis
nejēga
nekustīgums
nekvalificēts
nekārtība
nekārtībā
nekrietnība
nelegāls
nekonstatējams
neleģēts
nejutīgs
nejūtīgs
nekaļams
nelietpratīgs
nekrotisks
nelegalitāte
nekas
nekompensētā pārtēriņa summa
nelikumīga aizturēšana
nelaipns
nekontrolēts
nelabvēlība
nekaunīgs
nekvalitatīvas preces
nekastrēts
nekalts
nekavēti
nelikumīga piesavināšanās
neliels
neķerlauks
nekad
nelikumības
nekritiskums
nekropole
neklātienes mācības
nelietība
nekromantija
neķītrelis
nekrotizēties
nekur
nelegāla tirdzniecība
nejutīgums
nejūtīgums
nelegālā instrukcija
nelabskanība
nekustīgas vērstuves spīļarkls
nekurināts
nekonstitucionalitāte
nelīdzsvarotība
nekontrolējams
nekrofāgs
nekautrīgs
nekļūdīgi
nelaipnība
nekomerciālu preču eksports
nekārtīgums
nejēdzīgums
nelīdzens
nelielu preču partiju sūtījums privātām personām
nelikumīga preču (piem., alkohola) tirgošana
nelietīgs
nelaimes gadījuma akts
nelicenzēts
nekonservēts
nekrologs
nelaimes gadījums ceļā
nelabvēlis
nekustamās mantas nodoklis
nekonvertējamība
neķītrs
nekroze
nelikumību paziņojums
neķītrība
nekorekts
nelasāms
nelādzīgs
nekautrība
nekrietnums
nelaimes gadījums darbā
nelietots
nekustīgs
neliela daudzuma narkotiku kontrabanda
nekrustots
neklātiene
nekultivēts
nekādi
nekondīcijas produkcija
nekomplektība
nelikumīga atvēršana
nekomerciāls
nelabvēlīga ģimene
nekrāsots
nekļūdīgums
nelaimes gadījumu izmeklēšana
nekavējošs
nekronēts
nelietojams
nelīdzenums
nelegālas preces
nekādā ziņā
nelegālie imigranti
nelikumīga preču ievešana
nekārtīgs
nekaunība
nelietis
nelabprāt
nekonsekvents
nelaimes gadījums
nelabojami
nekavēts
nekristālisks
neliela izstāde
nektārs
nejēdzība
neklātējais vecāks
nekonstatēts
nelaimīgais
nelīdzsvarotā līnija
nejutība
nejūtība
neliekuļots
nekuģojams
nekonstitucionāls
nelikumīga krava
nelikt
nekomutējama līnija
nelegāli pārvadājumi
nekristīgs
nekoīts Ca3[Si6O15] x 8H2O
neliels metiens
neliels bojājums
neklasificēts
nelikumīgi dabūt izkraušanas atļauju
nekuriene
nekārtīgs maksātājs
nekļūdīgs
nelegālā piekļuve
nekvalitatīvs
nejēdzīgs
nelabticīgs
nekvalitativitāte
nelīdzens lūzums
nelāgs
nelikumīga vai nolaidīga profesionālā darbība
nekulturāls
nekrietni
nelaimēties
neķemmēts
nelegāls preču imports
nekompetence
nelabums
nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšana
nekonvertējama valūta
nekonvertējamā valūta
nelikumīga iejaukšanās
nelikumīgi piesavināties
nekāds
nelabvēlīgi
nelabojams
nelaiķa
nelabojama kļūda
nekārtības muitas uzskaites kontrolē
nelikumīga pārvadāšana
nelikumīga tirdzniecība
nelīdzsvarotais datu posms
nelikumīgi izrakumi
nelikumīgais aizturētājs
nekrofilija
nekrofīlija
nelabvēlīgs
nelegāla tirgošanās ar ieročiem
nekrietnelis
nekūstošs
nekulturālums
nekam nederīgs
nelaimīgs
neklausīt
nekomerciāla operācija
nekustams kultūras īpašums
nelieli ievedumi
nekomplekta produkcija
nekarojošs
nelikumīgs veids
nelikvīdi
nelegāli ievest
nelietderīgs
nelietojamība
nelegāla preču ievešana
nelaime
nekaitēt
nelikumīga ieroču piegāde
neliels defekts
nekaitīgs
nekustīgi
nelikumīgi ienākumi
nekontrolējamie veselības aizsardzības izdevumi
nektons
nekritisks
neliels muzejs
nelabais
nekārtns
nekvalitatīvs ūdens
nekustamā īpašuma aģents
nekauņa
nelaikā
nelaidena ieslēgšana
nelakots
nekustīgs vektors
nekomplekts
nelicencēta mobilā piekļuve
neklīnisks
nekonsekventi
nelikumīgi
nelegāli
nelietīgi
nekorekti
nelāgi
nelīdzēt
nelīdztiesība
nekonvencionāls
nekārtīgi
nekomerciāli
nekompetenti
nekonkrētība
nekaunīgi
nekaitīgi
nekritiski
nelatvietis
nelauksaimniecisks
nejēdzīgi
nelīgumisks
nekorektums
nelietderīgi
nekrofils
nektarīns
nekustēt
nejūtīgi
nelatviešu
nelabi
nekonkrēts
nekautrīgi
neleģitīms
nelādzīgi
nelaimīgums
nelikumīgums
nelāga
nelietošana
nekonfidenciāls
neletāls
nelauksaimniecības
nejonu
neliete
nelabskanīgs
nekrolīze
nekartībā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21