Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

nepārvarams
nepieļaut kontrabandu
nepieteikts
nepareizi izmantot
nepieprasītā krava
nepieļaujams
neparakstīts
nepiederošs
nepieņemts
nepadarīts
nepiedienība
nepārspējams
neortodoksāls
nepareizi
nepastarpināts
nepareiza lietošana
nepareizums
nepārtraukts
nepente
nepatika
nepareizi lietot
nepieņemams
nepatriotisks
nepaziņojams
nepiegādāts
nepatiess pierādījums
nepatiess paziņojums
nepiesaistīts
nepieejamība
nepareiza pārvaldība
nepieciešams
nepiepildīts
nepakļauties
nepateicīgs
nepieprasīts
neotomisms
neparasti
nepareiza līdzekļu izmantošana
nepārtrauktība
Nepāla
nepabeigtība
neparasts
nepatiesi
nepārbaudīts
nepiedienīgs
nepiemērojams
nepatiess
nepiedienīgi
nepietiekami
neparedzēts
nepieklājīgs
nepatiesība
nepārprotami
nepieskaitāmība
nepārprotamība
neorganisks savienojums
nepanest
nepietiekama apdzīvotība
nepārdomāts
nepabeigts
nepamatota apsūdzība
nepiedzīvots
nepatīkams
nepastāvīgums
nepiekrišana
nepārvarama vara
nepārvaramā vara
nepārspēts
nepaplašināts
nepieskatīts
nepaaugstināties
nepārtrauktais transports
nepiesardzība
nepiemērotības cēlonis
nepiederība
neparedzēts gadījums
nepieprasītais dokuments
nepārtrauktā iesmidzināšana
nepatentēts
nepavisam
nepareizi datēt
nepārtrauktas apkalpes apakšstacija
nepiemērots
nepatstāvīgs
nepāra
nepietiekami novērtēt
nepieciešamais
nepielāgots
nepatiesa liecība
nepieprasītas preces
nepanesams
nepaklausība
nepārtrauktas darbības konveijers
nepaēdināts
nepieciešamība pēc neatliekamas palīdzības
nepareizs veids
nepārdots
nepieņemšana
nepateicība
nepasūtīts
nepieciešams priekšnosacījums
nepārredzams
nepamanīts
nepiespiestība
nepārtrauktā plūsmas līnija
nepietiekama saistību izpilde
nepārspīlēt
neperiodisks
nepārkāpt likumu
nepārsiets
nepiekāpība
nepārtrauktā ražošana
nepieredzēts
nepaziņots
nepiejaucēts
nepastāvīgs
nepiederīgs
nepiesardzīgs
nepārsniegts
neparedzētās izmaksas
nepelnīti
nepacietīgs
nepārtulkojams
nepareizi aprēķināt
nepieradis
nepamatots
nepiesegts
nepakļāvība
nepielūdzams
nepārceļams
nepareizas ziņas
nepiepildāms
nepieredzējis
nepareizs
nepiegāde
nepaveikts
nepārskaitlis
nepārprotams
nepielūdzamība
nepazīšana
nepiespiests
neorganisks
nepārkāpjamība
nepaklausīgs
nepārtrauktais darba stāžs
nepietiekama alga
nepiestiprināts
nepiedzīvojis
nepienākošos pabalstu atmaksāšana
nepazīts
nepieciešamās formalitātes
nepiekraušana
nepiedzīts
nepartijisks
nepieklājība
nepelnīts
nepieēdināms
nepacietība
nepatiesums
nepatiesi apsūdzēt
nepārtraukta darba nedēļa
nepakļāvīgs
nepārskatāms
nepareizs aprēķins
nepārstatāmā indeksu kombinācija
nepateiktais
nepiedodams
nepārtrauktā apgāde
nepārskaita lappuse
neparko
nepieciešamā uzmanība
nepastāvība
nepieticība
nepareiza informācija
nepārtrauktības princips
nepabeigtā ražošana
nepārsūdzams
nepārejošs
neparedzēta situācija
nepieskaramais
nepiekrist
nepārvaramība
nepakļaušanās
nepārdzīvots
nepazīstams
nepieticīgs
nepāris
nepieaudzis
neparedzēts apstāklis
nepiekukuļojams
nepadoties
nepieskaitāms
nepareizi izlietot
nepiekrāvums
nepārkāpjams
nepareizs dribls
nepieciešamā enerģija
nepavadīts
nepierakstīts
neparedzēta aizkavēšanās
nepiemērotība darbam
nepietiekama nodarbinātība
nepieļaut
nepieļaušana
nepakļauts
nepabeigts izstrādājums
nepiekukuļojamība
nepiedzenams parāds
nepareizs aizsegs
nepālietis
nepārtrauktā barošana
nepārtraukta ražošanas procesa nozares
nepielaist
nepamatota cenas paaugstināšana
nepietiekamība
nepieciešamība
nepārtrauktās vides mehānika
nepārveidojams
nepareizība
nepierādīts
nepieciešams nosacījums
nepārliecinošs
nepacelt
nepārtikas preces
nepiekāpīgs
nepiesārņots
neperspektīvs
nepārtraukta plūsma
nepieciešamais produkts
nepieļaujamība
neparedzams
neparocīgs
nepārejams
nepieciešamie nosacījumi
neparedzēts ūdens
nepiedzenams kredīts
nepasargāts
neparlamentārs
nepieejams
nepārnadži
nepanākt
nepatstāvība
nepielāgošanās
nepamatotība
nepierasts
neparastā zvaigzne
nepagatavots
neparedzēta dīkstāve
nepārtraukti
nepatikšanas
nepietiekami līdzekļi
nepiestāvošs
neperiodisks izdevums
nepiemērotība
nepiesārņojošs
nepaļāvīgs
nepārtrauktības kritērijs
nepiekāpties
nepieklājīgi
nepienācīgs
nepārbaudāms
nepārstāvēts
nepiekāpīgi
nepieņemami
nepacietīgi
nepiespiesti
nepiesātināts
nepārvērtējams
nepatīkami
nepieciešami
nepierasti
nepārliecinoši
nepiemēroti
nepastāvīgi
nepiedodami
nepieradināts
neparastība
neparedzamība
nepārtikas
nepiedzīšana
nepagarināšana
nepārkāpšana
nepanesamība
nepiesātinātība
neparastums
nepiemērošana
nepārskaitīšana
nepiedienīgums
nepastāvēšana
nepamatoti
nepanesība
nepiemērojamība
nepieņemamība
nepaziņošana
nepiegādāšana
nepiedalīšanās
nepamanīt
nepiedalīties
nepiedodošs
nepateikts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21