Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu—angļu

A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž Ω

nepilsonis
nerentabls
neražošanas rezerves
nervozitāte
nesamā siksna
nerakstīts
nerentabilitāte
nervs
nerediģēts
nepilnīga maiņas noslogošana
Neptūns
neplānotais remonts
nepievienošanās
neprecīza (slikta) piespēle
nesamaksāts darbs
nesagatavots
nerūsošs
nesaklāts
nesakausēts
nesamaksāts rēķins
nepilnais nosaukums
nesaistes režīms
nesaistes apstrāde
neražošanas pamatfondi
nerezervēts pašpatēriņš
neproduktivitāte
neprotokolēts
neplānotais preču pievedums
nepilnīga izmantošana
nerūdīts
nereīda
nerrot
neprecizitāte
nepretrunīgums
nervozēt
nesaderīgs
nepilnvērtīgs
nerentablais nams
neregularitāte
nepretenciozs
nepilnība
nesabiedriskotais sektors
nepraktizēts
nerrs
nepilnīgs noslogojums
neprecējusies
nesadarbošanās
nepilnības kolekcijā
neprāts
neredzamība
neprofesionālis
nesakarība
nesaistīts
nesakcionēta piekļuve
nerentabilitātes likvidēšana
nepotisms
neptūnijs
nerātnība
nerūkošs
nerātnis
nepilntiesīgs
nepopulārs
nepilnvarots
neregulāra pārbaude
nepilna darba diena
nepilnīgi noslogota jauda
nesaistošs
nesalasāms
nerātns
nesaistes pasta lasītājs
nereglamentēto pārtraukumu laiks
nepilna
neredzams
nesaīsināts
nesaliekts
nepietiekams pamats lietas ierosināšanai
nesakārtots
nerūdas izrakteņi
nepublicēts
neplūkošs
nepolārs
nesakritība
nesalīdzināms
nesaduļķots
nerotāta villaine
nepietiekams dzīvnieku skaits
nesaimnieciska uzturēšana
nēsājams
nepilnīgs
neražīgais patēriņš
neredzamais pavadonis
nesamaksāts normatīvs
nepraktiskums
neraudzēts
nepievienojies
nerealizēt
nesamērība
nesamaksāts pavadrēķins
neražošanas pamatfondu bilance
neracionālā dabassaimniecība
nerentabla nozare
nepilnmaiņas laika darbs
nesalocītu lokšņu sanešana
neplukt
nepilnvērtīgs darbs
nereti
nesajaukts
neprātība
nervu kore
nepretošanās
nerespektējošs
neracionāls
nesadzirdēts
nesadalīts
nesagremojams
neprecīzs
nesamērīgs
nesagremots
neprecēts
nerūpnieciskā saimniecība
nereducējams
nesagatavojoties
nepilnvērtība
nesaimnieciska darbība
nerocētais plecģērbs
neraksturīgs
nervu
nepietiekams novērtējums
nepraktisks
nepretendēt uz ko
nerūdas materiāli
nesaistes lasītājs
nepreferenciālās izcelsmes sertifikāts
nerunīgums
nesākts
nepildīšana
nepilna [darba] stāža pensija
neremdināms
nerimstošs
nerunīgs
neražīgs
nesalaužams
nesaldināts
neražotājdarbība
nereliģiozs
nesamazināms
nesagraujams
nepilnīga informācija
nesaistes pārlūkprogramma
nervozs
neražīgums
nepietiekošs
neražošanas nozare
nepilnīga piegāde
neregulējams
neprecīza informācija
nepilnības
nepietiekams
nesaaugšana
nesamaksātās materiālās vērtības
nesaimnieciska attieksme
neražošanas sfēra
neregulārā maiņzvaigzne
nerezervēts
neprivileģēts
neregulāro pelnītāju aizsardzība
nepratējs
nesamaksājams
nepilna pensija
neprecējies
nesamēģināts
nesaderība
nesalasāmība
neražošanas objekts
nesakārtotība likumos
nerimtīgs
nepilngadīgs
neproduktīvs
neprecīzs aprēķins
nepietikt
nesamaksāts
nesakrist
nervozums
nepriviliģēts
nereaģējošs
neprofesionāls
nepilnīgs uzskaitījums
neredzamais eksports
neredzīgs
nesabalansēts
nepilnīga maiņas noslodze
nepilns svars
nepraša
nesagraujamība
neplīstošs
nesabiedrisks
neprātīgs
neregulēts
nerūsējošs
nesaimnieciskums
nerītiskais
nesamaņa
neražošanas līdzekļi
nesakārtotības pakāpe
neproporcionāls
nerezidents
nepilnas darba dienas strādnieks
nepilnīga sadegšana
nesagraujoša pārbaude
nereģistrēts
nepievilcīgs
nesaderināts
nesakarīgums
nerūpnieciskie pakalpojumi
nesamākslots
neregulārs
nesadzijis
neredzamā masa
neprasīts
nepilnīga noslodze
nesamaksātais darba laiks
neregulārie ienākumi
nepilna darba laika darbs
nesaimniecisks
nerafinēts
nesamaksāto nodokļu un soda naudu nomaksa par muitas likumu pārkāpumu
neprātīgi
neredzamo pakalpojumu ienākumi
nesakarīgi
nesalauzts
nepilngadīgais
neprasme
nesagrauts
nepildīt
nerēķināties
nesabiedriskums
nesālīts
nesamaitātība
nesamaksāta summa
nepilngadība
neplānots
nesaīsināms
nepulēts
neraža
nerealizējams
nepilnīga konkurence
nereāls
nesaindēts
neregulārā galaktika
nesalasāms paraksts
nesakarīgs
neplānota dīkstāve
nepilns
nesamais
neremdināts
neredzēts
neprasmīgs
neražojošā nozare
nesamaksāšana
neražošanas pakalpojumi
nepietiekams uzturs
nepildītājs
nesakārtota likumdošana
neprasīta vienība
nerūs(ēj)ošs
nerentabli
nepilnīgi
nesaderīgi
neproporcionāli
nesagatavotība
neraksturīgi
nepreferenciāls
nerakstāms
neprasmīgi
neprecīzi
neracionāli
nesamērīgi
nereāli
nerimtīgi
neritmisks
neregulāri
nesaimnieciski
neriktīgs
neprognozējamība
nepietiekoši
nepilnvērtīgi
nervozi
nepraktiski
nesakopts
nesalīdzināmi
nepievilcīgums
nepublicēšana
nereģistrēšana
nesabalansētība
nereaģēt
neprofesionāli
neredzami
nervauds
neprātis
nepļauts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21